MeInvocie.vn

Search:
Nội dung
Display Legacy Contents

Chỉ mụcBookmarkIn ra Hướng dẫn trên MISA SME.NET 2017 Hướng dẫn trên AMIS.VN - Kế toán

1. Nội dung
Hướng dẫn cách đăng nhập vào website https://meinvoice.vn để sử dụng dịch vụ hóa đơn điện tử.
2. Các bước thực hiện
1. Truy cập vào website https://meInvoice.vn. Nhấn Đăng nhập.
2. Khai báo các thông tin đăng nhập vào phần mềm:
    Với lần đầu đăng nhập, tài khoản đăng nhập chính là tài khoản đăng ký khi mua mới phần mềm.
  • Với các lần đăng nhập sau, người dùng được phân quyền sử dụng tài khoản do người phân quyền cung cấp, để đăng nhập vào phần mềm. Xem hướng dẫn phân quyền tại đây.
  • Với người dùng đang ở phiên bản cũ nâng cấp lên phiên bản R11 trở lên thì chương trình yêu cầu Cập nhật tài khoản MISA để làm tài khoản đăng nhập vào phần mềm.
3. Nhấn Đăng nhập.
                                                                            
Lưu ý:
  • Trường hợp quên mật khẩu có thể lấy lại mật khẩu bằng cách nhấn Quên mật khẩu, xem hướng dẫn tại đây.
  • Trường hợp muốn đổi mật khẩu, xem hướng dẫn tại đây.


Xem thêm