1. Trang chủ
 2. 5. Khác
 3. 1. meInvoice.vn Web
 4. Hướng dẫn nghiệp vụ
 5. (Web) Lập và phát hành hóa đơn điều chỉnh

(Web) Lập và phát hành hóa đơn điều chỉnh

1. Nội dung

Cho phép khách hàng lập và phát hành hóa đơn điều chỉnh trong trường hợp hóa đơn đã lập và gửi cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế.

2. Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

3. Hướng dẫn trên phần mềm

Lưu ý:

   • Trường hợp hóa đơn giấy đã xuất cho người mua có xảy ra sai sót thì có thể lập được hóa đơn điện tử điều chỉnh cho hóa đơn sai sót đó. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
   • Khi lập hóa đơn điều chỉnh, chương trình sẽ tự động lấy lên các thông tin chung của hóa đơn gốc, trường hợp muốn kế thừa cả thông tin hàng hóa của hóa đơn gốc để tiết kiệm thời gian thao tác thì thực hiện theo cách 2.

Cách 1: Thực hiện trên danh sách Hóa đơn

Lưu ý: Việc lập và phát hành hóa đơn điều chỉnh không áp dụng với Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển hàng hóa nội bộ và Phiếu xuất kho gửi bán hàng đại lý.
1. Vào mục Hóa đơn bán hàng.
2. Chọn hóa đơn muốn lập hóa đơn điều chỉnh, nhấn biểu tượng , chọn Lập HĐ điều chỉnh.
3. Nếu hóa đơn được chọn chưa lập biên bản điều chỉnh hóa đơn, nhấn để lập biên bản điều chỉnh hóa đơn.

 • Khai báo các thông tin trên biên bản điều chỉnh hóa đơn.
 • Ký điện tử lên biên bản điều chỉnh hóa đơn theo hình thức ký số đã thiết lập.

Lưu ý: Để phục vụ cho việc ký số cần:

   • Nếu đơn vị sử dụng hình thức ký số trực tiếp qua USB thì  kế toán phải cắm USB Token của đơn vị vào máy tính (Chữ ký số trên USB Token phải còn hạn và không bị thu hồi).
   • Nếu đơn vị sử dụng các hình thức ký số khác thì phải thiết lập chữ ký số.

 • Tích chọn Lưu & gửi nếu muốn chương trình tự động gửi biên bản điều chỉnh hóa đơn cho khách hàng ngay sau khi thực hiện chức năng lập biên bản điều chỉnh hóa đơn.
 • Tên người nhận, Email người nhận, Số điện thoại: Lấy theo thông tin Người mua hàng, Email, Số điện thoại của người mua trên hóa đơn, tuy nhiên vẫn có thể thay đổi lại các thông tin này (nếu cần).Lưu ý: Để gửi biên bản điều chỉnh hóa đơn bằng tin nhắn SMS qua Số điện thoại ở trên, thì cần Thiết lập dịch vụ SMS (xem hướng dẫn tại đây)

 • Nhấn Gửi.

Lưu ý: Có thể chỉnh sửa lại biên điều chỉnh hóa đơn nếu cần. Xem hướng dẫn tại đây.

4. Nhấn Lập hóa đơn điều chỉnh.

5. Chọn hóa đơn cần điều chỉnh thông tin.

 • Khai báo khoảng thời gian tìm kiếm hóa đơn cần điều chỉnh.
 • Chọn hóa đơn cần điều chỉnh trên danh sách.
 • Nhấn Đồng ý.

6. Chương trình sẽ tự động lấy lên các thông tin chung của hóa đơn gốc, kế toán có thể sửa lại các thông tin này (nếu cần). Sau đó, nhập lý do điều chỉnh hóa đơn.

7. Chọn loại hóa đơn điều chỉnh.
8. Khai báo thông tin điều chỉnh hóa đơn.

Lưu ý: Có thể chọn biên bản điều chỉnh hóa đơn từ file có sẵn.

9. Nhấn Lưu và phát hành để gửi hóa đơn điều chỉnh cho khách hàng (hoặc nhấn Lưu nếu chưa muốn phát hành ngay hóa đơn điều chỉnh).

10. Việc phát hành hóa đơn điều chỉnh tương tự như phát hành hóa đơn điện tử thông thường. Tham khảo cách phát hành hóa đơn điện tử tại đây.

Lưu ý:

 • Sau khi lập hóa đơn điều chỉnh, trạng thái của hóa đơn sẽ là HĐ điều chỉnh trên danh sách Hóa đơn điện tử

 • Hóa đơn điều chỉnh khi in ra sẽ có thêm thông tin Điều chỉnh cho hóa đơn số … và lý do điều chỉnh.

Lưu ý:

 • Đối với trường hợp hóa đơn cần xóa bỏ đã được lập biên bản hủy hóa đơn.
 • Chương trình không hiển thị cảnh báo lập biên bản điều chỉnh hóa đơn mà chuyển luôn sang giao diện Lập hóa đơn điều chỉnh.

  • Các bước tiếp theo thực hiện tương tự như trên.

Cách 2: Thực hiện trên danh sách Điều chỉnh hóa đơn

Bước 1: Lập biên bản điều chỉnh hóa đơn

Lưu ý: Nếu hóa đơn cần điều chỉnh đã được lập biên bản điều chỉnh thì không cần thực hiện bước này.
1. Vào mục Xử lý hóa đơn, chọn Điều chỉnh hóa đơn.
2. Chọn Lập biên bản điều chỉnh.
3. Thiết lập điều kiện tìm kiếm hóa đơn cần lập biên bản điều chỉnh.
 • Nhấn biểu tượng Bánh răng.
 • Chọn tiêu chí tìm kiếm hóa đơn cần lập biên bản điều chỉnh.
 • Nhập giá trị tìm kiếm theo tiêu chí đã chọn (VD: tìm kiếm thao số hóa đơn thì nhập số hóa đơn của hóa đơn cần xóa bỏ)
 • Nhấn Tìm kiếm.
4. Chọn hóa đơn muốn lập biên bản điều chỉnh, nhấn Đồng ý.

5. Khai báo các thông tin trên biên bản điều chỉnh hóa đơn.

 • Khai báo lý do điều chỉnh hóa đơn.
 • Ký điện tử lên biên bản điều chỉnh hóa đơn theo hình thức ký số đã thiết lập.

Lưu ý: Để phục vụ cho việc ký số cần:

   • Nếu đơn vị sử dụng hình thức ký số trực tiếp qua USB thì  kế toán phải cắm USB Token của đơn vị vào máy tính (Chữ ký số trên USB Token phải còn hạn và không bị thu hồi).
   • Nếu đơn vị sử dụng các hình thức ký số khác thì phải thiết lập chữ ký số.
 • Nhấn Lưu hoặc Lưu và gửi nếu muốn gửi ngay biên bản hủy hóa đơn cho khách hàng.

Bước 2: Lập hóa đơn điều chỉnh

Lưu ý: Việc lập và phát hành hóa đơn điều chỉnh không áp dụng với Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển hàng hóa nội bộPhiếu xuất kho gửi bán hàng đại lý.

1. Vào mục Xử lý hóa đơn, chọn Điều chỉnh hóa đơn.

2. Nhấn Lập hóa đơn điều chỉnh.

3. Thiết lập điều kiện tìm kiếm hóa đơn cần lập hóa đơn điều chỉnh.

4. Chọn hóa đơn muốn điều chỉnh, nhấn Đồng ý.

Lưu ý:  Kế thừa thông tin hàng hóa từ hóa đơn gốc.

   • Nếu có tích chọn thì khi lấy thông tin từ hóa đơn gốc sang hóa đơn điều chỉnh, chương trình sẽ lấy toàn bộ thông tin bao gồm cả thông tin chi tiết của hàng hóa.
   • Nếu không tích chọn thì khi lấy thông tin từ hóa đơn gốc sang hóa đơn điều chỉnh, chương trình không lấy thông tin chi tiết hàng hóa sang (lấy đầy đủ thông tin chung)

5. Thực hiện các bước tiếp theo như cách 1

Cập nhật Tháng Sáu 17, 2020

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
MISA SUPPORT

Để lại bình luận

Thưa Anh/Chị!
Nếu cần tư vấn sử dụng phần mềm, xin vui lòng chat với em ạ!
Trò chuyện ngay