Quản lý tài nguyên sử dụng hóa đơn điện tử

1. Nội dung

Cho phép kiểm tra thời hạn còn được sử dụng, số lượng hóa đơn còn được sử dụng và lịch sử các lần cấp phát tài nguyên của đơn vị.

2. Các bước thực hiện

1. Truy cập và đăng nhập vào website: https://meinvoice.vn

2. Vào mục Hệ thống\Thông tin tài nguyên.

3. Kiểm tra các thông tin liên quan đến tài nguyên của đơn vị như: Thông tin thuê bao, Thông tin hóa đơn trong năm, Thông tin hóa đơn lũy kế, Lịch sử cấp phát tài nguyênDanh sách đơn hàng.

3.1. Thông tin thuê bao:Ngày bắt đầu thuê bao: Là ngày cấp tài nguyên lần đầu tiên.

 • Ngày hết hạn sử dụng:
  • Trường hợp mua mới lần đầu: Ngày hết hạn sử dụng = Ngày được cấp tài nguyên + Số tháng mua mới – 1 ngày
  • Trường hợp gia hạn thuê bao: Ngày hết hạn sử dụng = Ngày hết hạn của lần mua trước + Số tháng mua thêm
  • Tổng thời gian còn được sử dụng = Ngày hết hạn sử dụng – Ngày hiện tại + 1 ngày.

3.2. Thông tin hóa đơn trong năm:

 • Hóa đơn chưa sử dụng đầu năm = Tổng số hóa đơn đã mua – Số hóa đơn đã phát hành (tính từ ngày cấp tài nguyên lần đầu tiên đến cuối năm trước)
 • Hóa đơn mua trong năm = Tổng số hóa đơn đã mua (tính từ ngày đầu năm đến ngày hiện tại)
 • Hóa đơn đã sử dụng trong năm = Tổng số hóa đơn đã phát hành có ngày hóa đơn thuộc khoảng từ ngày đầu năm đến ngày hiện tại.
 • Hóa đơn còn được sử dụng = Số hóa đơn chưa sử dụng đầu năm + Số hóa đơn mua trong năm – Số hóa đơn đã sử dụng trong năm.

3.3. Thông tin hóa đơn lũy kế

  • Tổng hóa đơn đã mua = Tổng số hóa đơn đã mua kể từ ngày cấp tài nguyên lần đầu tiên.
  • Tổng hóa đơn đã sử dụng = Tổng số hóa đơn đã phát hành có ngày hóa đơn >= ngày cấp tài nguyên lần đầu tiên.
  • Tổng hóa đơn còn được sử dụng = Tổng hóa đơn đã mua – Tổng hóa đơn đã sử dụng.

Lưu ý: Có thể thực hiện Xác nhận thanh toán đơn hàng đặt mua phần mềm theo hướng dẫn tại đây.

Cập nhật Tháng Năm 7, 2020

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
MISA SUPPORT

Để lại bình luận

Thưa Anh/Chị!
Nếu cần tư vấn sử dụng phần mềm, xin vui lòng chat với em ạ!
Trò chuyện ngay