Đăng nhập vào phần mềm

1. Nội dung

Hướng dẫn cách đăng nhập vào phần mềm để sử dụng dịch vụ hóa đơn điện tử.

2. Các bước thực hiện

Với mô hình 1 người sử dụng phần mềm

1. Sau khi cài đặt xong, trên màn hình Desktop sẽ hiển thị biểu tượng của phần mềm MeInvoice.vn.
2. Nhấn đúp chuột vào biểu tượng MeInvoice.vn để mở phần mềm.

3. Khai báo các thông tin đăng nhập vào phần mềm.

 • Với lần đầu đăng nhập, tài khoản đăng nhập chính là tài khoản đăng ký khi mua mới phần mềm.

 • Với các lần đăng nhập sau, người dùng được phân quyền sử dụng tài khoản do người phân quyền cung cấp, để đăng nhập vào phần mềm. Xem hướng dẫn phân quyền tại đây.
 • Với người dùng đang ở phiên bản cũ thì thực hiện đăng nhập băng tài khoản meInvoice như bình thường.

Lưu ý:

   • Trường hợp quên mật khẩu có thể lấy lại mật khẩu bằng cách nhấn Quên mật khẩu? xem hướng dẫn tại đây.
   • Trường hợp muốn đổi mật khẩu đăng nhập phần mềm, xem hướng dẫn tại đây.

Với mô hình nhiều người sử dụng phần mềm

Máy chủ

Lưu ý:

 •   Máy chủ chỉ có chức năng quản lý dữ liệu và kết nối với các máy trạm.
 •  Trên máy tính cài bộ cài máy chủ có thể cài thêm bộ cài máy trạm để làm việc.

Máy trạm

1. Sau khi cài đặt xong, trên màn hình Desktop sẽ hiển thị biểu tượng của phần mềm MeInvoice.Client.
2. Nhấn đúp chuột vào biểu tượng MeInvoice.Client để mở phần mềm.

3. Nhấn Tệp\ chọn Thiết lập mô hình triển khai.

4. Chọn Nhiều người sử dụng phần mềm\ nhấn Đồng ý.

Lưu ý:

 • Dữ liệu tại mô hình một người sử dụng sẽ được cập nhật lên mô hình nhiều người sử dụng. Xem hướng dẫn tại đây.

5. Khai báo các thông tin đăng nhập vào phần mềm.

 • Thông tin Máy chủ/Mã số thuế: Để biết thông tin Máy chủ/Mã số thuế thực hiện như sau:
  • Trên máy tính cài đặt máy chủ, nhấn đúp chuột vào biểu tượng MeInvoice Sever Manager.

 • Thông tin Email hoặc số điện thoại và Mật khẩu.
  • Với lần đầu đăng nhập, tài khoản đăng nhập chính là tài khoản đăng ký khi mua mới phần mềm.

  • Với các lần đăng nhập sau, người dùng được phân quyền sử dụng tài khoản do người phân quyền cung cấp, để đăng nhập vào phần mềm. Xem hướng dẫn phân quyền tại đây.
  • Với người dùng đang ở phiên bản cũ thì thực hiện đăng nhập băng tài khoản meInvoice như bình thường.

6. Sau khi khai báo thông tin nhấn Đăng nhập.

Lưu ý:

 • Trường hợp quên mật khẩu có thể lấy lại mật khẩu bằng cách nhấn Quên mật khẩu? xem hướng dẫn tại đây.
 • Trường hợp muốn đổi mật khẩu đăng nhập phần mềm, xem hướng dẫn tại đây.

 

Cập nhật Tháng Hai 22, 2020

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
MISA SUPPORT

Để lại bình luận

Thưa Anh/Chị!
Nếu cần tư vấn sử dụng phần mềm, xin vui lòng chat với em ạ!
Trò chuyện ngay