(Desktop) Phân quyền sử dụng hóa đơn điện tử

1. Nội dung

Cho phép quản lý người dùng và phân quyền sử dụng phần mềm MeInvoice.vn phiên bản desktop.

2. Các bước thực hiện

1. Đăng nhập vào phần mềm.

2. Vào mục Hệ thống\Người sử dụng. Nhấn Thêm trên thanh công cụ.

3. Khai báo thông tin người dùng.

 • Thiết lập Vai trò cho người dùng:
  • Quản trị: Được thực hiện tất cả chức năng và có quyền với tất cả các mẫu hóa đơn trên phần mềm.
  • Người dùng: Không có quyền phân quyền (không nhìn thấy mục Quản lý người dùng), Xác nhận thỏa thuận sử dụng dịch vụ và chỉ có quyền làm việc với các mẫu hóa đơn được phân quyền.

Lưu ý: Trường hợp email/ SĐT được thêm đã đăng ký tài khoản MISA ID thì chương trình tự động lấy lên thông tin người dùng và không thể sửa thông tin đó.

 • Phân quyền chức năng cho người dùng.
  • Phân quyền từng hoạt động tương ứng với từng chức năng ( Đối với vai trò Người dùng)
   • Chọn tab Phân quyền chức năng.
   • Chọn chức năng trên màn hình danh sách chức năng.
   • Tích chọn các hoạt động cho phép người dùng sử dụng tương ứng với chức năng đó.

  • Khai báo mẫu hóa đơn được phép sử dụng (đối với vai trò Người dùng)
   • Chọn tab Phân quyền mẫu hóa đơn.
   • Tích chọn mẫu hóa đơn cho phép người dùng sử dụng.

4. Nhấn Cất hoặc Cất & Thêm.

5. Sau khi được phân quyền, người dùng sẽ nhận được 1 tin nhắn SMS hoặc email thông báo cấp quyền sử dụng meInvoice.vn.

 • Nếu người dùng chưa có tài khoản MISA: Nhấn Đăng ký tài khoản ngay và thực hiện đăng ký tài khoản MISA ID (theo Số điện thoại/Email đã được phân quyền). Sau đó, sử dụng tài khoản MISA ID vừa đăng ký để truy cập vào dữ liệu kế toán được phân quyền.

 • Nếu người dùng đã có tài khoản MISA: Sử dụng tài khoản MISA ID đã có để truy cập vào dữ liệu kế toán được phân quyền.

Lưu ý:

1. Tài khoản Quản trị có thể phân quyền lại chức năng người dùng đã thêm bằng cách nhấn chức năng Sửa trên thanh công cụ.

Để cắt quyền sử dụng phần mềm, tích chọn Ngừng theo dõi => Khi đó, người dùng này sẽ không thể đăng nhập vào phần mềm được nữa.

2. Tài khoản Quản trị có thể xóa người dùng bằng cách nhấn nút Xóa trên thanh công cụ.
3. Khi đăng nhập vào phần mềm với vai trò Người dùng, kế toán chỉ có thể làm việc với các mẫu hóa đơn được phân quyền sử dụng (Ví dụ: Danh sách hóa đơn, Danh sách xóa hóa đơn, Phát hành hóa đơn hàng loạt, Chuyển thành chứng từ giấy hàng loạt, Tải hóa đơn hàng loạt, Xóa bỏ hóa đơn, lập Hóa đơn thay thế, lập Hóa đơn điều chỉnh, Xem hóa đơn)

Cập nhật Tháng Tư 27, 2020

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
MISA SUPPORT

Để lại bình luận

Thưa Anh/Chị!
Nếu Anh/Chị cần tư vấn và hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán doanh nghiệp, xin vui lòng trao đổi với em ạ!.
Trò chuyện ngay