(Desktop) Đổi mật khẩu đăng nhập phần mềm

1. Nội dung

Cho phép đổi mật khẩu đăng nhập vào meInvoice Desktop để đáp ứng nhu cầu bảo mật của người dùng.

2. Các bước thực hiện

1. Đăng nhập meInvoice Desktop.

2. Vào mục Hệ thống\ chọn Đổi mật khẩu.

3. Khai báo thông tin đổi mật khẩu.

Lưu ý: Mật khẩu mới phải có ít nhất 8 ký tự bao gồm cả chữ in hoa, chữ thường và chữ số.

4. Nhấn Đồng ý. Chương trình hiển thị thông báo đổi mật khẩu thành công.

Cập nhật Tháng Tám 4, 2020

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
MISA SUPPORT

Để lại bình luận

Thưa Anh/Chị!
Nếu cần tư vấn sử dụng phần mềm, xin vui lòng chat với em ạ!
Trò chuyện ngay