(Desktop) Lấy lại mật khẩu

1. Nội dung

Cho phép kế toán thực liện lấy lại mật khẩu đăng nhập hệ thống MeInvoice.vn trong trường hợp bị quên.

2. Các bước thực hiện

Trường hợp 1: tài khoản cần lấy lại chưa tích hợp tài khoản MISA ID

1. Nhấn Quên mật khẩu trên màn hình đăng nhập.

2. Nhập Mã số thuế, tài khoản đăng nhập (Email hoặc Số điện thoại) và mã xác nhận do chương trình cung cấp.

3. Nhấn Lấy lại mật khẩu, chương trình sẽ gửi thông tin lấy mật khẩu qua địa chỉ email.

4. Mở email và nhấn vào đường dẫn đổi lại mật khẩu.

Lưu ý: Đường dẫn thay đổi mật khẩu có hiệu lực trong vòng 24 giờ, sau thời gian này thì không thực hiện được chức năng đổi mật khẩu, mà phải thực hiện gửi lại yêu cầu như các bước trên.

5. Nhập mật khẩu mới và xác nhận mật khẩu mới.

6. Nhấn Xác nhận mật khẩu, chương trình hiển thị thông báo đổi mật khẩu thành công.

 

 

Trường hợp 2: tài khoản cần lấy lại đã tích hợp tài khoản MISA ID

1. Nhấn Quên mật khẩu trên màn hình đăng nhập.

2. Nhập Mã số thuế, tài khoản đăng nhập (Email hoặc Số điện thoại) và mã xác nhận do chương trình cung cấp.

3. Nhấn Lấy lại mật khẩu, chương trình sẽ gửi mã xác nhận qua địa chỉ email/ SĐT khai báo ở trên.

4. Mở email để lấy mã xác nhận lấy lại mật khẩu.

Lưu ý: Mã xác nhận lấy lại mật khẩu có hiệu lực trong vòng 60 giây, sau thời gian này thì không thực hiện được chức năng lấy lại mật khẩu, mà phải thực hiện gửi lại yêu cầu như các bước trên.

5. Nhập mật khẩu mới và đặt mật khẩu mới.

6. Chương trình hiển thị thông báo đổi mật khẩu thành công.

Cập nhật Tháng Tư 27, 2020

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
MISA SUPPORT

Để lại bình luận

Thưa Anh/Chị!
Nếu Anh/Chị cần tư vấn và hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán doanh nghiệp, xin vui lòng trao đổi với em ạ!.
Trò chuyện ngay