1. Trang chủ
 2. 5. Khác
 3. 2. meInvoice.vn Desktop
 4. Hướng dẫn nghiệp vụ
 5. (Desktop) Xóa hóa đơn và lập hóa đơn thay thế

(Desktop) Xóa hóa đơn và lập hóa đơn thay thế

1. Nội dung

Cho phép xóa hóa đơn điện tử đã phát hành khi phát hiện sai sót và phát hành hóa đơn thay thế cho hóa đơn bị xóa bỏ.

2. Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

3. Hướng dẫn trên phần mềm

Lưu ý: Trường hợp hóa đơn giấy đã xuất cho người mua có xảy ra sai sót thì có thể lập được hóa đơn điện tử thay thế cho hóa đơn sai sót đó. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Đối với các hoá đơn điện tử phát hiện sai thông tin sau khi đã phát hành (đã ký điện tử), nếu thuộc trường hợp được phép xóa hóa đơn thì thực hiện trên chương trình như sau:

Bước 1: Xóa hóa đơn được phát hiện ghi sai thông tin

1. Vào phân hệ Hóa đơn\tab Hóa đơn xóa bỏ, nhấn Xóa bỏ hóa đơn.

2. Khai báo thông tin về việc xóa hóa đơn.

 • Hóa đơn xóa bỏ: Tìm kiếm hoá đơn cần xoá:
  • Nhấn vào biểu tượng
  • Thiết lập điều kiện tìm kiếm, sau đó nhấn Lấy dữ liệu.
  • Chọn hoá đơn cần xóa, nhấn Đồng ý

 • Thông tin xóa bỏ: Khai báo thông tin về Ngày xoá hoá đơn, Số thứ tự ghi nhận việc xoá hoá đơn và lý do xóa hóa đơn.

 • Biên bản thỏa thuận:
  • Có thể lập trực tiếp trên phần mềm bằng cách:
   • Nhấn Biên bản điện tử.
   • Khai báo thông tin chi tiết trên biên bản.
   • Nhấn Đóng.

  • Hoặc có thế nhấn vào biểu tượng  để đính kèm biên bản thỏa thuận.

3. Nhấn Xóa bỏ hoặc Xóa và gửi nếu muốn gửi luôn biên bản cho khách hàng.

Lưu ý: Trường hợp hóa đơn đã được gửi cho khách hàng trước đó, chương trình sẽ tự động tích chọn ô Hóa đơn đã gửi cho khách hàng.

 • Tên người nhận và Email: Lấy theo thông tin Người mua hàng Email trên hóa đơn, tuy nhiên vẫn có thể thay đổi lại các thông tin này (nếu cần). 

Lưu ý: Trường hợp muốn gửi thông tin xóa hóa đơn điện tử cho cùng lúc nhiều địa chỉ email thì nhập các địa chỉ email này và mục Email và cách nhau bởi dấu “;

 • Nhấn Gửi, chương trình sẽ tự động gửi email thông báo về việc xóa hóa đơn cho khách hàng.

Lưu ý:

   • Hóa đơn sau khi bị xóa bỏ sẽ có thêm dấu hiệu đã xóa bỏ.

   • Hóa đơn sau khi bị xóa bỏ sẽ được cập nhật trạng thái thành: HÓA ĐƠN XÓA BỎ.
   • Chương trình không cho phép xóa bỏ chứng từ Xóa hóa đơn.

Bước 2: Lập và phát hành hóa đơn thay thế cho hóa đơn bị xóa bỏ

1. Vào phân hệ Hóa đơn, chọn Hóa đơn thay thế.
2. Thiết lập điều kiện tìm kiếm hóa đơn đã bị xóa bỏ cần lập hóa đơn thay thế, nhấn Lấy dữ liệu.
3. Chọn hóa đơn muốn thay thế.
4. Nhấn Đồng ý. Chương trình sẽ chuyển toàn bộ thông tin của hóa đơn xóa bỏ đã chọn lên hóa đơn thay thế.

Lưu ý: Trường hợp chọn nhầm hóa đơn xóa bỏ, có thể chọn lại hóa đơn như sau:

5. Sửa lại thông tin sai trên hóa đơn. Nhấn Cất.

6. Nhấn Phát hành HĐ. Việc phát hành hóa đơn thay thế tương tự như phát hành hóa đơn điện tử thông thường. Tham khảo cách phát hành hóa đơn điện tử tại đây.

Lưu ý:

  • Sau khi lập hóa đơn thay thế, trạng thái của hóa đơn sẽ là HĐ thay thế trên danh sách Hóa đơn điện tử
  • Hóa đơn thay thế khi in ra sẽ có thêm thông tin Thay thế cho hóa đơn số ….

  • Đối với đơn vị sử dụng phần mềm tich hợp với meinvoice thì có thể thực hiện xóa và lập hóa đơn thay thế theo 2 cách:
   • Cách 1: Xóa hóa đơn và lập hóa đơn thay thế trên meInvoice như các bước ở trên.
   • Cách 2: Thực hiện theo các bước sau đây:
    • Xóa hóa đơn trên meInvoice.
    • Lập hóa đơn mới trên phần mềm của đơn vị để thay thế hóa đơn đã xóa bỏ.
    • Hóa đơn được lập trên phần mềm của đơn vị sẽ được cập nhật thành Hóa đơn gốc trên meInvoice
    • Chuyển hóa đơn gốc (được lập từ phần mềm của đơn vị) thành hóa đơn xóa bỏ trên meInvoice. Xem hướng dẫn tại đây.
Cập nhật Tháng Tám 28, 2020

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
MISA SUPPORT

Để lại bình luận

Thưa Anh/Chị!
Nếu cần tư vấn sử dụng phần mềm, xin vui lòng chat với em ạ!
Trò chuyện ngay