MeInvocie.vn

Search:
Nội dung
Display Legacy Contents

Chỉ mụcBookmarkIn ra Hướng dẫn trên MISA SME.NET 2017 Hướng dẫn trên AMIS.VN - Kế toán

1. Nội dung
Hướng dẫn cài đặt công cụ MISAKYSO, phục vụ cho việc ký điện tử lên hóa đơn.
2. Các bước thực hiện
1. Khi chưa cài công cụ MISA KYSO, Khi kế toán ký điện tử lên mẫu hóa đơn, ký điện tử để phát hành hóa đơn hoặc khi người mua nhấn chức năng Người mua ký hóa đơn để ký hóa đơn thì xuất hiện thông báo như hình bên dưới.
2. Nhấn vào đường link Tại đây để tải công cụ MISAKYSO về máy.
3. Nhấn đúp chuột vào tệp cài đặt vừa tải về.
4. Nhấn Tiếp tục.
5. Nhấn Tiếp tục.
 
Lưu ý: Nhấn Thay đổi nếu muốn thay đổi lại thư mục cài đặt mặc định.

6. Nhấn Cài đặt.

7. Nhấn Hoàn thành. Ngay sau khi hoàn thành cài đặt và sau mỗi lần khởi động máy tính, công cụ MISA KYSO sẽ tự động chạy, để phục vụ cho việc ký điện tử lên mẫu hóa đơn và hóa đơn trước khi phát hành.


Xem thêm