MeInvocie.vn

Search:
Nội dung
Display Legacy Contents

Chỉ mụcBookmarkIn ra Hướng dẫn trên MISA SME.NET 2017 Hướng dẫn trên AMIS.VN - Kế toán
Home > 4. Câu hỏi thường gặp > Tôi đã nộp hồ sơ đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử cho cơ quan thuế trước khi sử dụng meInvoice thì làm thế nào?

Tôi đã nộp hồ sơ đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử cho cơ quan thuế trước khi sử dụng meInvoice thì làm thế nào?


1. Mô tả.
Đơn vị lần đầu tiên sử dụng phần mềm meInvoice, nhưng trước đó đã nộp hồ sơ đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử cho cơ quan thuế. Để đảm bảo tuân thủ các quy định của Nhà nước về sử dụng hóa đơn thì Kế toán cần:
  • Khởi tạo mẫu hóa đơn trên meInvoice trùng khớp với mẫu hóa đơn đã đăng ký với cơ quan thuế.
  • Chỉ được phát hành hóa đơn trên meInvoice sau khi cơ quan thuế chấp thuận cho đơn vị sử dụng hóa đơn điện tử.
2. Các bước thực hiện.
1. Hướng dẫn khởi tạo mẫu hóa đơn trên meInvoice trùng khớp với mẫu hóa đơn đã đăng ký với cơ quan thuế

2. Hướng dẫn kiểm tra xem cơ quan thuế đã chấp thuận cho đơn vị sử dụng HĐĐT hay chưa?Xem thêm