MeInvocie.vn

Search:
Nội dung
Display Legacy Contents

Chỉ mụcBookmarkIn ra Hướng dẫn trên MISA SME.NET 2017 Hướng dẫn trên AMIS.VN - Kế toán

1. Truy cập vào website https://meinvoice.vn, nhấn Mua ngay trên giao diện trang chủ.

2. Khách hàng thực hiện 3 bước tiếp theo để mua hàng:

Bước 1: Đặt hàng

1. Khách hàng nhập số gói hóa đơn muốn mua.
2. Nhấn Tiếp tục để chuyển sang bước Thông tin cấp thuê bao & hóa đơn.

2. Xác nhận đơn hàng.
  • Kiểm tra lại thông tin đơn hàng.
  • Nhập Mã giảm giá/giới thiệu, nhấn Áp dụng (nếu có).
  • Trường hợp muốn thay đổi đơn hàng nhấn Quay lại.
  • Nhấn Tiếp tục để chuyển sang bước Thông tin cấp thuê bao và hóa đơn.

Bước 2: Thông tin cấp thuê bao & hóa đơn.
1. Khai báo Thông tin cấp thuê bao và Thông tin cấp hóa đơn, Thông tin người nhận hóa đơn trong đó:
  • Thông tin Số điện thoại/Email Mật khẩu sẽ được dùng làm tài khoản đăng nhập vào phần mềm MeInvoice.vn.
  • MISA sẽ gửi email thông báo về việc đã nhận đơn hàng, đã nhận thanh toán, cấp tài nguyên cho... vào địa chỉ Email khai báo tại đây.
2. Tích chọn Tôi xác nhận và chịu trách nhiệm với thông tin cấp thuê bao và thông tin xuất hóa đơn trên là đúng.
3. Nhấn Tiếp tục để chuyển sang bước Thanh toán.
Bước 3: Thanh toán

Lựa chọn 1 trong 4 hình thức thanh toán sau:

1. Thanh toán bằng thẻ ATM
2. Thanh toán bằng thẻ tín dụng
3. Thanh toán qua Ví điện tử
Lưu ý: Sau khi thực hiện thanh toán thành công bằng 1 trong 3 hình thức: Thẻ ATM, Thẻ tín dụng hoặc Ví điện tử, khách hàng sẽ nhận được: email thông báo từ dịch vụ Nganluong.vn (là đối tác thanh toán của MISA); email thông báo tài khoản đăng nhập và xác nhận đơn đặt hàng phần mềm MeInvoice và email Thông báo đã cấp tài nguyên sử dụng phần mềm MeInvoice cho Quý khách từ MISA. Đồng thời MISA sẽ thực hiện cấp thuê bao cho khách hàng theo đúng nội dung đơn hàng.
4. Thanh toán bằng chuyển khoản


Xem thêm