MeInvocie.vn

Search:
Nội dung
Display Legacy Contents

Chỉ mụcBookmarkIn ra Hướng dẫn trên MISA SME.NET 2017 Hướng dẫn trên AMIS.VN - Kế toán

1. Khách hàng, NVKD, CTV/Đại lý truy cập vào website https://meinvoice.vn, nhấn Mua ngay trên giao diện trang chủ.


Trường hợp 1: Khách hàng đặt mua phần mềm.

Trường hợp 2: NVKD đặt mua phần mềm hộ khách hàng

Trường hợp 3: CTV/Đại lý đặt mua phần mềm hộ khách hàng.

2. Sau khi mua hàng thành công, khách hàng cần thực hiện kích hoạt tài khoản để bắt đầu sử dụng. Xem hướng dẫn tại đây.

3. Đối với trường hợp mua phần mềm kèm chữ ký số eSign, sau khi đặt hàng thành công khách hàng cần hoàn thiện bộ hồ sơ pháp lý để MISA cấp phát chứng thư số. Xem hướng dẫn tại đây.


Xem thêm