MeInvocie.vn

Search:
Nội dung
Display Legacy Contents

Chỉ mụcBookmarkIn ra Hướng dẫn trên MISA SME.NET 2017 Hướng dẫn trên AMIS.VN - Kế toán

1. Nội dung
Hướng dẫn thiết lập trường thông tin mở rộng trên giao diện lập hóa đơn để hiển thị được các thông tin đặc thù (Số vận đơn, người vận chuyển, phương tiện vận chuyển,...)
2. Các bước thực hiện
Tại bước Khởi tạo mẫu hóa đơn.
1. Trên giao diện Thiết lập mẫu hóa đơn, chọn tab Tùy chỉnh chi tiết.

2. Có thể thiết lập lại các thông tin sau theo nhu cầu
 • Thông tin đơn vị
  • Nhấn vào khu vực Thông tin đơn vị.
  • Tích chọn các thông tin đơn vị muốn hiển thị trên hóa đơn.
  • Chỉnh kích cỡ, kiểu chữ.

  • Có thể thêm mới thông tin đơn vị cần hiển thị trên hóa đơn.
   • Nhấn Thêm.
   • Khai báo thông tin cần hiển thị (VD: Thiết lập hiển thị thêm số tài khoản ngân hàng)
   • Chỉnh kích cỡ, kiểu chữ.
 • Tên khác kèm theo hóa đơn.
  • Nhấn vào khu vực tên hóa đơn.
  • Tích chọn mục tên khác kèm theo hóa đơn.
  • Khai báo thông tin tên kèm theo hóa đơn.
  • Chỉnh kích cỡ, kiểu chữ.

 • Thông tin người mua hàng.
  • Nhấn vào khu vực thông tin người mua hàng.

  • Nhấn Thiết lập thông tin mở rộng.
  • Nhấn Thêm dòng.
   Khai báo thông tin trường mở rộng muốn hiển thị thêm trên hóa đơn.
  • Nhấn Lưu.

  • Tích chọn các trường thông tin mở rộng vừa thêm mới.
  • Thay đổi kích thước, font chữ (nếu cần)
  • Trên mẫu hóa đơn hiển thị thông tin các trường mở rộng vừa tích chọn.

 • Hiển thị thêm cột trên danh sách mặt hàng.
  • Nhấn vào khu vực danh sách mặt hàng.

  • Nhấn Thiết lập thông tin mở rộng.
  • Nhấn Thêm dòng.
  • Khai báo thông tin trường mở rộng muốn hiển thị thêm trên hóa đơn.
  • Nhấn Lưu.

  • Tích chọn các trường thông tin mở rộng vừa thêm mới.
  • Thay đổi kích thước, font chữ (nếu cần)
  • Trên mẫu hóa đơn hiển thị thông tin các trường mở rộng vừa tích chọn.

3. Nhấn Lưu. Trên mẫu hóa đơn hiển thị đầy đủ các thông tin vừa thiết lập.


Xem thêm