MeInvocie.vn

Search:
Nội dung
Display Legacy Contents

Chỉ mụcBookmarkIn ra Hướng dẫn trên MISA SME.NET 2017 Hướng dẫn trên AMIS.VN - Kế toán

1. Nội dung

Cho phép khách hàng tra cứu thông tin biên lai điện tử đã được người bán phát hành

2. Các trường hợp nghiệp vụ

Có thể tra cứu biên lai điện tử bằng 1 trong 3 cách sau:
Tra cứu theo link tra cứu trên email

Tra cứu theo mã

Tra cứu theo file

Tra cứu bằng quét mã QR code
4. Lưu ý
1. Tải biên lai về máy bằng cách nhấn Tải hóa đơn, sau đó lựa chọn định dạng cần tải.

2. Chuyển hóa biên lai tử thành chứng từ giấy bằng cách:
  • Nhấn Chuyển thành hóa đơn giấy.

  • Nhập thông tin người chuyển đổi và nhấn Tiếp tục.

  • Hệ thống chuyển đổi biên lai điện tử thành chứng từ giấy, có thể nhấn Tải hóa đơn để tải biên lai về máy.

4. Xem thông tin người ký biên lai, nhà cung cấp chứng thư số và thời hạn chứng thư số bằng cách nhấn Xem chứng thư số.

Lưu ý: Trường hợp Xem chứng thư số lần đầu, cần tải và cài đặt công cụ MISA KYSO bằng cách: Nhấn vào đường link tại đây trên thông báo xuất hiện sau khi nhấn Xem chứng thư số.Xem thêm