MeInvocie.vn

Search:
Nội dung
Display Legacy Contents

Chỉ mụcBookmarkIn ra Hướng dẫn trên MISA SME.NET 2017 Hướng dẫn trên AMIS.VN - Kế toán
Home > 5. Khác > meInvoice Web > Các bước bắt đầu sử dụng > Làm thế nào để lập thông báo phát hành hóa đơn điện tử trên phần mềm?

Làm thế nào để lập thông báo phát hành hóa đơn điện tử trên phần mềm?


1. Nội dung.
Hướng dẫn lập thông báo phát hành hóa đơn điện tử trên meInvoice.Vn Web.
2. Các bước thực hiện.

1. Vào mục Bàn làm việc\ chọn Thông báo phát hành.


2. Nhấn Thêm mới\ chọn Thông báo phát hành hóa đơn.

3. Khai báo các thông tin về thông báo phát hành hoá đơn:

 • Tích chọn các loại hoá đơn sẽ được thông báo phát hành với cơ quan thuế. Đồng thời khai báo thông tin về số lượng hóa đơn, ngày bắt đầu sử dụng...
Lưu ý: Có thể kiểm tra mẫu hóa đơn được chọn đã chính xác chưa bằng cách nhấn vào biểu tượng

   

  4. Nhấn Lưu.
  5
  . Cập nhật trạng thái của Thông báo phát hành hóa đơn theo đúng tiến độ thực hiện thủ tục đăng ký sử dụng hóa đơn với cơ quan thuế. Xem hướng dẫn tại đây.
  Lưu ý: Chỉ với những thông báo phát hành có trạng thái là Đã có hiệu lực, thì Kế toán mới sử dụng được các mẫu hóa đơn để phục vụ cho việc phát hành hóa đơn điện tử.
  6. Để Sửa/Xóa Thông báo phát hành hóa đơn đã khởi tạo hoặc Tạo mới thông báo khác thực hiện như sau:
  • Vào mục Đăng ký phát hành\Thông báo phát hành HĐ.
  • Để Sửa thông báo, nhấn biểu tượng  trên thông báo muốn sửa.
  • Để Xóa thông báo, nhấn biểu tượng  trên thông báo muốn xóa.
  • Để In thông báo, nhấn biểu tượng  trên thông báo muốn in.
  • Để Tạo mới thông báo khác nhấn Thêm mới\ chọn Thông báo phát hành hóa đơn
   
  Lưu ý: Chỉ có thể Sửa/Xóa các Thông báo phát hành HĐĐT chưa có hóa đơn được sử dụng


  Xem thêm