MeInvocie.vn

Search:
Nội dung
Display Legacy Contents

Chỉ mụcBookmarkIn ra Hướng dẫn trên MISA SME.NET 2017 Hướng dẫn trên AMIS.VN - Kế toán
Home > 5. Khác > meInvoice Web > Các bước bắt đầu sử dụng > Làm thế nào để nộp bộ hồ sơ đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử cho cơ quan thuế?

Làm thế nào để nộp bộ hồ sơ đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử cho cơ quan thuế?


1. Nội dung.
Hướng dẫn nộp bộ hồ sơ đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử cho cơ quan thuế.
2. Các bước thực hiện.
Kế toán có thể nộp bộ hồ sơ đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử cho cơ quan thuế theo một trong hai cách sau đây:
Lưu ý:
  • Kế toán cần ký điện tử lên mẫu hóa đơn trước khi nộp cho cơ quan thuế. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
  • Đối với một số Chi cục Thuế có yêu cầu cung cấp thêm bản Hóa đơn thể hiện Hóa đơn chuyển đổi thành hóa đơn giấy, kế toán thực hiện theo hướng dẫn chi tiết tại đây.
Nộp online
Nộp trực tiếp tại cơ quan thuế


Xem thêm