MeInvocie.vn

Search:
Nội dung
Display Legacy Contents

Chỉ mụcBookmarkIn ra Hướng dẫn trên MISA SME.NET 2017 Hướng dẫn trên AMIS.VN - Kế toán
Home > 5. Khác > meInvoice Web > Các bước bắt đầu sử dụng > Làm thế nào để lập quyết định áp dụng hóa đơn điện tử trên phần mềm?

Làm thế nào để lập quyết định áp dụng hóa đơn điện tử trên phần mềm?


1. Nội dung.
Hướng dẫn lập quyết định áp dụng hóa đơn điện tử trên meInvoice.Vn Web
2. Các bước thực hiện.

1. Vào mục Bàn làm việc.

2. Nhấn Lập quyết định.

3. Bổ sung thông tin còn thiếu vào quyết định áp dụng hóa đơn điện tử.


Lưu ý:
  • Có thể kiểm tra lại mẫu hóa đơn được chọn đã chính xác chưa bằng cách nhấn vào biểu tượng 

  •  Có thể đính kèm các văn bản có liên quan để tiện tra cứu khi cần.

4. Nhấn Lưu.
5. Để Sửa/Xóa quyết định đã khởi tạo hoặc Tạo mới quyết định khác thực hiện như sau:

  • Vào mục Đăng ký phát hành\Quyết định áp dụng HĐĐT.
  • Để Sửa quyết định, nhấn biểu tượng  trên quyết định muốn sửa.
  • Để Xóa quyết định, nhấn biểu tượng  trên quyết định muốn xóa.
  • Để In quyết định, nhấn biểu tượng  trên quyết định muốn in.
  • Để Tạo mới quyết định khác nhấn Thêm mới.
 

 Xem thêm