MeInvocie.vn

Search:
Nội dung
Display Legacy Contents

Chỉ mụcBookmarkIn ra Hướng dẫn trên MISA SME.NET 2017 Hướng dẫn trên AMIS.VN - Kế toán
Home > 5. Khác > meInvoice Web > Các bước bắt đầu sử dụng > Bộ hồ sơ đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử gồm những gì?

Bộ hồ sơ đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử gồm những gì?


1. Nội dung.
Hướng dẫn chuẩn bị bồ hồ sơ đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử.
2. Bộ hồ sơ đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử bao gồm:
  • Mẫu hóa đơn điện tử. Xem hướng dẫn khởi tạo mẫu hóa đơn tại đây.
  • Quyết định áp dụng hóa đơn điện tử. Xem hướng dẫn lập quyết định sử dụng hóa đơn điện tử tại đây.
  • Thông báo phát hành hóa đơn điện tử. xem hướng dẫn lập thông báo phát hành hóa đơn điện tử tại đây.
Lưu ý: Có thể sử dụng bộ hồ sơ nộp online hoặc bộ hồ sơ nộp trực tiếp theo nhu cầu của đơn vị. Xem hướng dẫn tại đây.


Xem thêm