MeInvocie.vn

Search:
Nội dung
Display Legacy Contents

Chỉ mụcBookmarkIn ra Hướng dẫn trên MISA SME.NET 2017 Hướng dẫn trên AMIS.VN - Kế toán

1. Nội dung
Hướng dẫn người mua hàng thanh toán trực tuyến hóa đơn được phát hành từ meInvoice.
2. Các bước thực hiện
Lưu ý: Để người mua có thể thanh toán trực tuyến hóa đơn được phát hành từ meInvoice, người bán phải kết nối cổng thanh toán VNpay với meInvoice.

1. Sau khi nhận email hóa đơn được lập trên meInvioce từ người bán, người mua mở email.
2. Nhấn Tra cứu hóa đơn.
3. Nhấn Thanh toán ngay.

 

4. Chọn phương thức thanh toán

Thanh toán qua Ứng dụng Mobile Banking quét mã VNPay

Thanh toán qua thẻ ATM và tài khoản ngân hàng

Thanh toán qua thẻ quốc tế

Thanh toán qua ví điện tử


Xem thêm