MeInvocie.vn

Search:
Nội dung
Display Legacy Contents

Chỉ mụcBookmarkIn ra Hướng dẫn trên MISA SME.NET 2017 Hướng dẫn trên AMIS.VN - Kế toán
Home > 3. Dành cho người mua hàng > Quét mã QR code để tra cứu hóa đơn

Quét mã QR code để tra cứu hóa đơn


1. Nội dung
  Hướng dẫn quét mã QR code để tra cứu nhanh thông tin hóa đơn/biên lai trong trường hợp hóa đơn/biên lai được chuyển thành chứng từ giấy.
2. Các bước thực hiện
Bước 1: Người mua tra cứu hóa đơn/biên lai và chuyển hóa đơn/biên lai điện tử thành hóa đơn giấy.
 Xem hướng dẫn chi tiết tại đây

Bước 2: Thực hiện trên mobile
1. Tải ứng dụng quét mã QR code
  • Vào chợ ứng dụng\ gõ từ khóa QR code
  • Chọn ứng dụng Máy quét QR code
  • Đợi đến khi ứng dụng được tải về.
2. Quét mã QR code
  • Vào ứng dụng Máy quét QR code.
  • Đưa điện thoại đến mã QR code trên hóa đơn/biên lai để thực hiện quét mã.


Xem thêm