MeInvocie.vn

Search:
Nội dung
Display Legacy Contents

Chỉ mụcBookmarkIn ra Hướng dẫn trên MISA SME.NET 2017 Hướng dẫn trên AMIS.VN - Kế toán
Home > 2. meInvoice.vn Desktop > Câu hỏi thường gặp > Câu hỏi chung > Khi phát hành HĐĐT chương trình cảnh báo chưa có mẫu hóa đơn nào được lập thông báo phát hành có hiệu lực

Khi phát hành HĐĐT chương trình cảnh báo chưa có mẫu hóa đơn nào được lập thông báo phát hành có hiệu lực


1. Mô tả.
Khi phát hành hóa đơn điện tử chương trình xuất hiện cảnh báo:

2. Nguyên nhân:
 Do chưa lập thông báo phát hành hóa đơn hoặc đã lập thông báo phát hành hóa đơn nhưng chưa cập nhật trạng thái của thông báo sang Đã có hiệu lực.
3. Giải pháp:
Sau 02 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ thông báo phát hành hóa đơn điện tử cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp, nếu được quan thuế chấp thuận thì kế toán chuyển trạng thái thông báo phát hành hóa đơn trên meInvoice thành Đã có hiệu lực là có thể bắt đầu phát hành hóa đơn. 
Xem hướng dẫn kiểm tra thông báo phát hành đã được cơ quan thuế chấp thuận hay chưa tại đây.
1. Vào mục Đăng ký phát hành\ chọn tab Thông báo phát hành hóa đơn
2. Trường hợp chưa có thông báo phát hành hóa đơn thì cần lập thông báo phát hành hóa đơn để nộp cho cơ quan thuế. Xem hướng dẫn tại đây.
3. Sau khi nộp thông báo phát hành hóa đơn và đã được cơ quan thuế chấp thuận thực hiện như sau:
  • Chọn thông báo phát hành đó\ nhấn Sửa.

  • Nhấn biểu  tượng , chọn Đã có hiệu lực.
  • Nhấn Cất.
4. Sau khi chuyển trạng thái thông báo phát hành hóa đơn thành Đã có hiệu lực, doanh nghiệp có thể bắt đầu phát hành hóa đơn ngay. Xem hướng dẫn phát hành hóa đơn tại đây.


Xem thêm