MeInvocie.vn

Search:
Nội dung
Display Legacy Contents

Chỉ mụcBookmarkIn ra Hướng dẫn trên MISA SME.NET 2017 Hướng dẫn trên AMIS.VN - Kế toán
Home > 5. Khác > meInvoice Web > Các bước bắt đầu sử dụng > Sau khi được phép sử dụng hóa đơn điện tử, người dùng cần làm gì để phát hành được hóa đơn?

Sau khi được phép sử dụng hóa đơn điện tử, người dùng cần làm gì để phát hành được hóa đơn?


1. Nội dung.
Sau 02 ngày kể từ khi nộp thông báo phát hành cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp, nếu cơ quan thuế không có ý kiến thì Doanh nghiệp có thể bắt đầu phát hành hóa đơn: Khi đó Kế toán cần chuyển trạng thái trên Thông báo phát hành hóa đơn sang Đã có hiệu lực. Lúc này Kế toán có thể thực hiện cấp số hóa đơn hoặc phát hành hóa đơn điện tử cho các hóa đơn trên thông báo phát hành.
2. Các bước thực hiện.
1. Vào mục Đăng ký phát hành.
2. Chọn Thông báo phát hành hóa đơn, nhấn đúp chuột tại thông báo phát hành hóa đơn đã được cơ quan thuế chấp thuận.
3. Nhấn biểu tượng , chọn Đã có hiệu lực.
4. Sau đó kế toán đã có thể lập và phát hành hóa đơn. Xem hướng dẫn phát hành hóa đơn tại đây.


Xem thêm