MeInvocie.vn

Search:
Nội dung
Display Legacy Contents

Chỉ mụcBookmarkIn ra Hướng dẫn trên MISA SME.NET 2017 Hướng dẫn trên AMIS.VN - Kế toán
Home > 3. Dành cho người mua hàng > Người mua ký điện tử vào hóa đơn

Người mua ký điện tử vào hóa đơn


1. Nội dung.
Hướng dẫn người mua hàng ký điện tử vào hóa đơn theo đúng quy định về hóa đơn điện tử.
2. Các bước thực hiện.
Lưu ý:
  • Để có thể ký điện tử vào hóa đơn, máy tính của người mua phải chạy công cụ MISA KYSO và cắm USB Token của đơn vị vào máy tính. Xem hướng dẫn cài đặt MISA KYSO tại đây.
  • Những hóa đơn có mẫu được khởi tạo từ meInvoice.VN Web, meInvoice.VN Desktop thì người mua mới có thế tra cứu và ký điện tử lên hóa đơn.
1. Sau khi nhận được email thông báo phát hành hóa đơn điện tử do người bán gửi, người mua thực hiện tra cứu hóa đơn trên meInvoice.vn.
 
2. Trên giao diện tra cứu hóa đơn, nhấn Người mua ký hóa đơn.
3. Chọn chứng thư số và nhấn OK.Xem thêm