MeInvocie.vn

Search:
Nội dung
Display Legacy Contents

Chỉ mụcBookmarkIn ra Hướng dẫn trên MISA SME.NET 2017 Hướng dẫn trên AMIS.VN - Kế toán

1. Nội dung

Giúp khách hàng xác nhận với MISA về nội dung của chứng từ thanh toán đơn hàng trong trường hợp MISA không nhận được thông tin chuyển tiền của khách hàng và gửi yêu cầu đề nghị khách hàng xác nhận thanh toán.

2. Các trường hợp nghiệp vụ

Cách 1: Xác nhận trên website https:/meinvoice.vn

Cách 2: Xác nhận trên phần mềm


Xem thêm