MeInvocie.vn

Search:
Nội dung
Display Legacy Contents

Chỉ mụcBookmarkIn ra Hướng dẫn trên MISA SME.NET 2017 Hướng dẫn trên AMIS.VN - Kế toán
Home > 6. Hướng dẫn tải phim

6. Hướng dẫn tải phim


Trường hợp muốn tải phim hướng dẫn về máy để xem trong trường hợp khi không có mạng, thực hiện như sau:

1. Nhấn vào link Tại đây tại mục Tải phim hướng dẫn.
2. Trình duyệt sẽ mở trang vimeo cho phép xem và tải phim hướng dẫn sử dụng.
3. Nhấn Download.
    4. Chọn chất lượng phim muốn tải xuống và nhấn Download.

    5. Lựa chọn thư mục lưu trữ và nhấn Save.


    Xem thêm