1. Trang chủ
  2. 5. Khác
  3. 2. meInvoice.vn Desktop
  4. Lịch sử phát triển sản phẩm
  5. R8
  6. Cho phép người dùng lập biên bản thỏa thuận với người mua về việc hủy hóa đơn điện tử có xảy ra sai xót khi đã giao hóa đơn cho khách hàng

Cho phép người dùng lập biên bản thỏa thuận với người mua về việc hủy hóa đơn điện tử có xảy ra sai xót khi đã giao hóa đơn cho khách hàng

1. Mục đích


Khi hóa đơn đã được gửi cho người mua có xảy ra sai sót, NSD có thể lập biên bản thỏa thuận với người mua về việc hủy hóa đơn điện tử có xảy ra sai sót đó

2. Chi tiết thay đổi

Từ phiên bản R8: Trên giao diện màn hình danh Xóa hóa đơn bổ sung chức năng Lập biên bản để người dùng có thể lập biên bản thỏa thuận với người mua về việc hủy hóa đơn điện tử có xảy ra sai sót.

Chi tiết xem tại đây.

Cập nhật 24/04/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay