1. Trang chủ
  2. (Web) Xử lý hóa đơn sai sót

(Web) Xử lý hóa đơn sai sót

Nội dung

Hướng dẫn xử lý hóa đơn sai sót theo thông tư 32/2011/TT-BTC

Trường hợp 1: Hóa đơn đã lập và gửi cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế.

=>Cách xử lý:

Bước 1: Lập biên bản thuận có chữ ký điện tử của cả 2 bên ghi rõ sai sót.

Lưu ý: Trường hợp bên mua không phải là doanh nghiệp nên không có chữ ký số thì 2 bên có thể sử dụng biên bản thỏa thuận là biên bản giấy và ký trực tiếp trên biên bản giấy.

Bước 2: Bên bán lập hóa đơn điện tử điều chỉnh sai sót.

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Bước 3: Sau khi phát hành hóa đơn điều chỉnh thì cả 2 bên thực hiện kê khai điều chỉnh theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và hóa đơn hiện hành.

Trường hợp 2: Hóa đơn điện tử đã lập và gửi cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Hoặc hóa dơnđiện tử đã lập và gửi cho người mua nhưng cả 2 bên đều chưa kê khai thuế

=>Cách xử lý:

Bước 1: Lập biên bản thuận có chữ ký điện tử của cả 2 bên về việc hủy hóa đơn sai sót.

Lưu ý: Trường hợp bên mua không phải là doanh nghiệp nên không có chữ ký số thì 2 bên có thể sử dụng biên bản thỏa thuận là biên bản giấy và ký trực tiếp trên biên bản giấy.

Bước 2: Bên bán lập hóa đơn điện tử mới theo đúng quy định để gửi cho bên mua.

Lưu ý: Hóa đơn điện tử đã hủy phải được lưu trữ  phục vụ việc tra cứu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Cập nhật 07/08/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay