MeInvocie.vn

Search:
Nội dung
Display Legacy Contents

Chỉ mụcBookmarkIn ra Hướng dẫn trên MISA SME.NET 2017 Hướng dẫn trên AMIS.VN - Kế toán
Home > 4. Câu hỏi thường gặp > Các câu hỏi thường gặp liên quan đến Hóa đơn điện tử

Các câu hỏi thường gặp liên quan đến Hóa đơn điện tử


Hóa đơn điện tử là gì?

Hóa đơn điện tử có mã xác thực là gì?

Điều kiện của tổ chức khởi tạo hoá đơn điện tử là gì?

Điều kiện của tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử là gì?

Thủ tục để doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử là gì?

Làm thế nào để nộp bộ hồ sơ đăng ký sử dung hóa đơn điện tử cho cơ quan thuế?

Hóa đơn điện tử có liên không?

Khách hàng có thể nhận hóa đơn điện tử bằng những hình thức nào?

Chữ ký điện tử và chứng thư số là gì?

Người mua có phải thực hiện ký số vào hóa đơn điện tử hay không?

Người mua kê khai thuế như thế nào khi nhận được hóa đơn điện tử như thế nào?

Hóa đơn đã phát hành và gửi cho cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc người bán và người mua chưa kê khai thuế, nếu phát hiện sai sót thì phải xử lý như thế nào?

Hóa đơn đã phát hành và gửi cho cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì phải xử lý như thế nào?

Với hóa đơn điện tử, khi hàng hóa lưu thông trên đường cần chứng minh nguồn gốc thì sẽ phải giải trình thế nào với lực lượng chức năng?

Trường hợp doanh nghiệp tôi có nhiều cơ sở bán hàng cùng sử dụng một loại hóa đơn điện tử, làm thế nào để lập hóa đơn từ số nhỏ đến số lớn trên toàn hệ thống của doanh nghiệp?

Chữ ký số trên hóa đơn mẫu để nộp hồ sơ cho cơ quan thuế có phải đặt đúng vị trí, cỡ chữ ... như hóa đơn gửi cho người mua không?


Xem thêm