MeInvocie.vn

Search:
Nội dung
Display Legacy Contents

Chỉ mụcBookmarkIn ra Hướng dẫn trên MISA SME.NET 2017 Hướng dẫn trên AMIS.VN - Kế toán

1. Nội dung

Cho phép khách hàng thực hiện đặt mua phần mềm hóa đơn điện tử MeInvoice.vn

2. Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

3. Các trường hợp nghiệp vụ

Đặt mua phần mềm hóa đơn điện tử trên website https://meinvoice.vn

Đặt mua phần mềm hóa đơn điện tử trên phần mềm
Lưu ý: Sau khi đặt hàng, nếu đơn hàng có sai sót, Khách hàng vẫn có thể hủy đơn hàng đi để đặt hàng lại theo hướng dẫn tại đây.


Xem thêm