MeInvocie.vn

Search:
Nội dung
Display Legacy Contents

Chỉ mụcBookmarkIn ra Hướng dẫn trên MISA SME.NET 2017 Hướng dẫn trên AMIS.VN - Kế toán
Home > 4. Câu hỏi thường gặp > Làm thế nào để nộp hồ sơ đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử

Làm thế nào để nộp hồ sơ đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử


1. Nội dung
Hướng dẫn đơn vị làm thủ tục đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử với Cơ quan Thuế, sau khi đăng ký đơn vị mới được phép sử dụng Hóa đơn điện tử.

2. Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)


3. Các trường hợp nghiệp vụ

Cách 1: Nộp bộ hồ sơ bằng văn bản giấy

Cách 2: Nộp bộ hồ sơ bằng văn bản điện tử


Xem thêm