MeInvocie.vn

Search:
Nội dung
Display Legacy Contents

Chỉ mụcBookmarkIn ra Hướng dẫn trên MISA SME.NET 2017 Hướng dẫn trên AMIS.VN - Kế toán

1. Nội dung.
Hướng dẫn thiết kế lại mẫu hóa đơn theo nhu cầu của đơn vị.
2. Các bước thực hiện.
Tại bước Khởi tạo mẫu hóa đơn.
1. Chèn logo của đơn vị vào mẫu hóa đơn:
 • Nhấn Thêm Logo.
 • Nhấn biểu tượng  , chọn logo và nhấn Open.

 • Chọn vị trí hiển thị của logo trên hóa đơn.

 • Nhấn vào logo trên mẫu hóa đơn để chỉnh sửa kích thước và vị trí logo (nếu cần).


Lưu ý: Để xóa tệp logo đã chọn, nhấn vào biểu tượng .

2. Thiết kế lại font chữ trên hóa đơn.
 • Nhấn Thay đổi Font
 • Chọn font chữ và cỡ chữ theo nhu cầu.
3. Thiết kế lại màu chữ trên hóa đơn.
 • Nhấn Thay đổi màu chữ.
 • Chọn màu chữ bằng cách nhấn chuột vào màu muốn sử dụng.

4. Chèn hình nền của đơn vị vào mẫu hóa đơn bằng cách:
 • Chọn tab Hình nền.
  • Nếu sử dụng hình mặc định thì
   • Nhấn chọn Hình nền mặc định
   • Nhấn vào hình nền muốn sử dụng (có thể xem danh sách hình nền mặc định bằng các lăn chuột  lên xuống)

  • Nếu sử dụng hình nền của đơn vị thì 
   • Nhấn chọn Tải hình nền từ máy tính\ nhấn biểu tượng
   • Chọn hình nền
   • Nhấn Open.
   • Chỉnh sửa vị trí và độ nét của hình nền

Lưu ý:Để xóa hình nền đã chọn nhấn biểu tượng


Xem thêm