MeInvocie.vn

Search:
Nội dung
Display Legacy Contents

Chỉ mụcBookmarkIn ra Hướng dẫn trên MISA SME.NET 2017 Hướng dẫn trên AMIS.VN - Kế toán
Home > 5. Khác > meInvoice Web > Các bước bắt đầu sử dụng > Làm thế nào để khởi tạo mẫu hóa đơn trên phần mềm?

Làm thế nào để khởi tạo mẫu hóa đơn trên phần mềm?


1. Nội dung.
Hướng dẫn khởi tạo mẫu hóa đơn trên meInvoice.Vn Web.
2. Các bước thực hiện.
1. Vào mục Bàn làm việc.
2. Nhấn Khởi tạo mẫu.

3. Chọn mẫu hóa đơn:

 • Thiết lập điều kiện tìm kiếm mẫu hóa đơn.
 • Chọn mẫu hóa đơn muốn sử dụng, nhấn Chọn.
4. Khai báo các thông tin cần thiết để tạo mẫu hóa đơn điện tử.

 • Số thứ tự mẫu: Trường hợp 1 Loại hóa đơn được khởi tạo nhiều mẫu hóa đơn, thì mỗi mẫu sẽ có số thứ tự riêng.
 • Mẫu số: chương trình tự động hiển thị và không cho phép sửa (ví dụ: 01GTKT0/001). Việc hiển thị thông tin mẫu hoá đơn được thực hiện theo nguyên tắc sau:
 • 6 kí tự đầu tiên lấy theo loại hoá đơn (01GTKT).
 • 1 kí tự tiếp theo hiển thị số liên của hoá đơn (0).
 • 1 kí tự tiếp theo là "/", dùng để phân biệt giữa Số liên với Số thứ tự mẫu hoá đơn.
 • 3 kí tự tiếp theo là Số thứ tự mẫu hoá đơn.

Lưu ý: Riêng với loại hoá đơn 01/ hoặc 02/ - Tem, vé, thẻ, có thể tự nhập thông tin Mẫu số, tuy nhiên không được vượt quá 11 kí tự.

 • Ký hiệu mẫu: phải nhập đúng theo quy định (6 ký tự đối với hoá đơn điện tử). Cụ thể:
 • 2 ký tự đầu để phân biệt các ký hiệu mẫu hóa đơn => ký tự phân biệt là hai chữ cái trong 20 chữ cái in hoa của bảng chữ cái tiếng Việt bao gồm: A, B, C, D, E, G, H, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, U, V, X, Y.
 • Ký tự thứ 3 là dấu "/".
 • 2 ký tự tiếp theo thể hiện năm tạo hoá đơn: Năm tạo hoá đơn được thể hiện bằng hai số cuối của năm thông báo phát hành.
 • 1 ký tự cuối thể hiện hình thức hoá đơn: Hình thức hóa đơn điện tử được ký hiệu là E.
 • Chọn Màu chữ bằng cách nhấn chuột vào biểu tượng , sau đó chọn màu muốn sử dụng.

5. Có thể thiết kế lại mẫu hóa đơn (theo nhu cầu) theo hướng dẫn dưới đây:
Thiết kế mẫu hóa đơn.
6. Để xem mẫu hóa đơn chuyển đổi ra chứng từ giấy: Nhấn Xem mẫu và tích chọn Xem dạng hóa đơn chuyển đổi.

   7. Nhấn Lưu để hoàn thành việc tạo mẫu hóa đơn điện tử.
   8. Để Sửa/Xóa mẫu hóa đơn đã khởi tạo hoặc Tạo mới mẫu hóa đơn khác thực hiện như sau:
   • Vào mục Đăng ký phát hành\Mẫu hóa đơn.
   • Để Sửa mẫu hóa đơn, nhấn biểu tượng  trên mẫu hóa đơn muốn sửa.
   • Để Xóa mẫu hóa đơn, nhấn biểu tượng  trên mẫu hóa đơn muốn xóa.
   • Để Xem chi tiết mẫu hóa đơn, nhấn biểu tượng  trên mẫu hóa đơn muốn xem.
   • Để Tạo mới mẫu hóa đơn khác nhấn Thêm mới.
    
   Lưu ý: Chỉ có thể Sửa/Xóa các Mẫu hóa đơn chưa được thông báo phát hành.
   9. Lưu ý: Cần ký điện tử lên mẫu hóa đơn trước khi tải bộ hồ sơ để nộp cho cơ quan thuế. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.


   Xem thêm