MeInvocie.vn

Search:
Nội dung
Display Legacy Contents

Chỉ mụcBookmarkIn ra Hướng dẫn trên MISA SME.NET 2017 Hướng dẫn trên AMIS.VN - Kế toán

1. Nội dung
Hướng dẫn kết nối cổng thanh toán trực tuyến VNPay với meInvoice.vn Web.
2. Các bước thực hiện
Lưu ý: Để kết nối được cổng thanh toán trực tuyến VNPay với meInvoice, khách hàng phải đăng ký cổng thanh toán VNpay.
1. Vào mục Hệ thống.
2. Chọn Thiết lập thanh toán.
3. Nhấn Kết nối ngay.


4. Khai báo các thông tin tài khoản( là tài khoản do VNpay cung cấp sau khi đăng ký thành công)
5. Nhấn Kết nối.

6. Sau khi kết nối thành công, giao diện hiển thị như sau.

Lưu ý: Khi thiết lập kết nối thành công, hóa đơn được lập và phát hành từ tất cả các phiên bản của meInvoice sau khi gửi cho người mua, người mua đều có thể thanh toán trực tuyến ngay khi tra cứu hóa đơn.Xem thêm