MeInvocie.vn

Search:
Nội dung
Display Legacy Contents

Chỉ mụcBookmarkIn ra Hướng dẫn trên MISA SME.NET 2017 Hướng dẫn trên AMIS.VN - Kế toán
Home > 2. meInvoice.vn Desktop > Hướng dẫn nghiệp vụ > Chuyển hóa đơn điện tử thành chứng từ giấy

Chuyển hóa đơn điện tử thành chứng từ giấy


1. Mô tả nghiệp vụ

Cho phép chuyển đổi hóa đơn điện tử đã phát hành thành chứng từ giấy dùng để lưu thông hàng hóa hoặc lưu trữ chứng từ kế toán theo quy định của Luật Kế toán.

2. Xem phim hướng dẫn

 

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

3. Hướng dẫn trên phần mềm

Kế toán có thể chuyển chứng từ giấy bằng 1 trong 2 cách sau:
Chuyển từng hóa đơn điện tử thành chứng từ giấy

Chuyển hàng loạt hóa đơn điện tử thành chứng từ giấy


Xem thêm