1. Trang chủ
  2. 5. Khác
  3. 2. meInvoice.vn Desktop
  4. Hướng dẫn nghiệp vụ
  5. (Desktop) Lập và phát hành hóa đơn điều chỉnh

(Desktop) Lập và phát hành hóa đơn điều chỉnh

1. Nội dung

Cho phép khách hàng lập và phát hành hóa đơn điều chỉnh trong trường hợp hóa đơn đã lập và gửi cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế.

2. Các bước thực hiện

Lưu ý: Trường hợp hóa đơn giấy đã xuất cho người mua có xảy ra sai sót thì có thể lập được hóa đơn điện tử điều chỉnh cho hóa đơn sai sót đó. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Bước 1: Lập biên bản điều chỉnh hóa đơn (nếu hóa đơn cần điều chỉnh đã được lập biên bản điều chỉnh thì bỏ qua bước này).

1. Vào phân hệ Hóa đơn, chọn Hóa đơn điều chỉnh, nhấn Lập biên bản.

2. Thiết lập điều kiện tìm kiếm hóa đơn cần lập biên bản điều chỉnh.

3. Khai báo các thông tin trên biên bản điều chỉnh hóa đơn.

4. Ký điện tử lên biên bản điều chỉnh hóa đơn theo hình thức ký số đã thiết lập.

5. Nhấn Gửi để gửi biên bản điều chỉnh hóa đơn cho khách hàng.

Bước 2: Lập hóa đơn điều chỉnh

1. Nhấn Lập hóa đơn điều chỉnh.

2. Thiết lập điều kiện tìm kiếm hóa đơn cần lập hóa đơn điều chỉnh.

3. Chương trình sẽ tự động lấy lên các thông tin chung của hóa đơn gốc, kế toán có thể sửa lại các thông tin này (nếu cần).

4. Chọn loại hóa đơn điều chỉnh.

5. Nhập lý do điều chỉnh hóa đơn.

6. Khai báo thông tin điều chỉnh hóa đơn.

Lưu ý: Có thể chọn biên bản điều chỉnh hóa đơn từ file có sẵn (nếu không lập trên phần mềm) bằng cách nhấn chọn tệp.

7. Nhấn Cất.

Lưu ý: Sau khi nhấn Cất, nếu chưa đính kèm biên bản điều chỉnh đã chuẩn bị sẵn trên word thì có thể đính kèm biên bản điện tử lập ngay trên phần mềm. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây

8. Nhấn Phát hành HĐ, việc phát hành hóa đơn điều chỉnh tương tự như phát hành hóa đơn điện tử thông thường. Tham khảo cách phát hành hóa đơn điện tử tại đây.

Lưu ý:

    • Sau khi lập hóa đơn điều chỉnh, trạng thái của hóa đơn sẽ là HĐ điều chỉnh trên danh sách Hóa đơn điện tử.

    • Hóa đơn điều chỉnh khi in ra sẽ có thêm thông tin Điều chỉnh cho hóa đơn số … và lý do điều chỉnh.

Cập nhật 25/03/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay