1. Trang chủ
  2. 5. Khác
  3. 2. meInvoice.vn Desktop
  4. Hướng dẫn nghiệp vụ
  5. (Desktop) Chuyển hóa đơn điện tử thành chứng từ giấy

(Desktop) Chuyển hóa đơn điện tử thành chứng từ giấy

1. Mô tả nghiệp vụ

Cho phép chuyển đổi hóa đơn điện tử đã phát hành thành chứng từ giấy dùng để lưu thông hàng hóa hoặc lưu trữ chứng từ kế toán theo quy định của Luật Kế toán.

2. Xem phim hướng dẫn

 

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

3. Hướng dẫn trên phần mềm

Kế toán có thể chuyển chứng từ giấy bằng 1 trong 2 cách sau:

Chuyển từng hóa đơn điện tử thành chứng từ giấy

1. Vào phân hệ Hóa đơn.

2. Chọn tab Hóa đơn điện tử.

3. Chọn mục Đã phát hành (Hoặc có thể chọn các mục chi tiết như: Chưa gửi cho KH, Đang gửi cho KH, Gửi bị lỗi, Đã gửi HĐ cho KH).

 

4. Chọn khoảng thời gian tìm kiếm hóa đơn điện tử cần chuyển thành chứng từ giấy, sau đó nhấn Lấy dữ liệu.

 

5. Chọn hóa đơn trên danh sách, sau đó nhấn Chuyển thành CT giấy.

 

  • Trường hợp hóa đơn đã được chuyển thành chứng từ giấy trước đó, chương trình sẽ tự động tích chọn ô Đã chuyển đổi thành chứng từ giấy.
  • Thông tin Người chuyển đổi được chương trình tự động lấy lên theo họ và tên người đăng nhập, tuy nhiên Kế toán vẫn có thể thay đổi nếu cần.
  • Có thể xem trước nội dung hóa đơn trước khi chuyển thành chứng từ giấy bằng cách nhấn Xem hóa đơn.

6. Nhấn Thực hiện, chương trình sẽ tự động chuyển hóa đơn điện tử sang file PDF.

7. Nhấn vào biểu tượng  để in hóa đơn điện tử sau khi chuyển đổi ra giấy.

Chuyển hàng loạt hóa đơn điện tử thành chứng từ giấy

1. Vào phân hệ Hóa đơn.

2. Chọn Chuyển thành CT giấy hàng loạt.

 

3. Thiết lập điều kiện để tìm kiếm các hóa đơn điện tử cần chuyển thành chứng từ giấy, sau đó nhấn Lấy dữ liệu.

  • Thông tin Người chuyển đổi được chương trình tự động lấy lên theo họ và tên người đăng nhập, tuy nhiên Kế toán vẫn có thể thay đổi nếu cần.

 

4. Tích chọn các hóa đơn cần chuyển thành chứng từ giấy.

  • Trường hợp hóa đơn đã được chuyển thành chứng từ giấy trước đó, chương trình sẽ tự động tích chọn tại cột Đã chuyển thành CT giấy.
  • Có thể xem trước nội dung hóa đơn trước khi chuyển bằng cách nhấn Xem hóa đơn hoặc nhấn Xem hóa đơn đã chọn để xem trước nội dung của tất cả các hóa đơn đã chọn cùng lúc.

5. Nhấn Thực hiện, chương trình sẽ tự động chuyển hóa đơn điện tử sang file PDF.

6. Nhấn vào biểu tượng  để in hóa đơn điện tử sau khi chuyển đổi ra giấy.

Cập nhật 27/04/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay