1. Trang chủ
  2. Thiết lập các thông tin ban đầu

Thiết lập các thông tin ban đầu

1. Nội dung

Hướng dẫn các bước bắt đầu sử dụng sau khi đăng nhập phần mềm meInvoice.vn Web lần đầu tiên.

2. Hướng dẫn trên phần mềm

Bước 1: Cập nhật thông tin đơn vị

Bước 2: Thiết lập ký số

Bước 3: Lập hồ sơ đăng ký sử dụng biên lai điện tử

Cập nhật 10/03/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay