(Desktop) Cài đặt và kết nối dữ liệu

1. Nội dung

Hướng dẫn các bước cài đặt và đăng nhập/kết nối với dữ liệu để làm việc.

2. Các mô hình triển khai:

1 người sử dụng phần mềm

Mô tả: Áp dụng với đơn vị chỉ có một người sử dụng phần mềm để lập và phát hành hóa đơn. Khi đó, chỉ cần cài đặt phần mềm trên một máy tính duy nhất để làm việc.

Hướng dẫn cài đặt và kết nối dữ liệu:

  • Bước 1: Cài đặt phần mềm. Xem hướng dẫn tại đây.
  • Bước 2: Đăng nhập vào phần mềm. Xem hướng dẫn tại đây.

Nhiều người sử dụng phần mềm

Mô tả: Áp dụng với đơn vị có nhiều người cùng sử dụng phần mềm để lập và phát hành hóa đơn. Khi đó, phần mềm sẽ được triển khai theo mô hình máy trạm – máy chủ (Client – Server). Trong đó, có 01 máy chủ chứa dữ liệu (SQL Server) chung cho cả hệ thống và nhiều máy trạm kết nối vào máy chủ để cùng làm việc và chia sẻ dữ liệu.

Lưu ý: 

    • Mô hình này phù hợp khi các máy tính làm việc trong cùng một mạng nội bộ (mạng LAN).
    • Có thể dùng một máy tính vừa đóng vai trò làm máy chủ chứa dữ liệu, vừa đóng vai trò làm máy trạm để làm việc.

Hướng dẫn cài đặt và kết nối dữ liệu:

Máy chủ

Trên máy tính sử dụng làm máy chủ, thực hiện các bước sau:

  • Bước 1: Cài đặt bộ cài máy chủ. Xem hướng dẫn tại đây.
  • Bước 2: Thiết lập máy chủ. Xem hướng dẫn tại đây.

Máy trạm

Trên máy tính sử dụng làm máy trạm, thực hiện các bước sau:

  • Bước 1: Cài đặt bộ cài máy trạm. Xem hướng dẫn tại đây.
  • Bước 2: Kết nối với máy chủ để làm việc. Xem hướng dẫn tại đây.

Lưu ý: Có thể cài đặt máy trạm trên chính máy tính sử dụng làm máy chủ.

Cập nhật 07/02/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay