Lập hồ sơ thông báo phát hành biên lai

1. Nội dung

Hướng dẫn lập mẫu biên lai điện tử, thông báo phát hành biên lai điện tử trên phần mềm để có thể in ra và nộp bộ hồ sơ thông báo phát hành cho Cơ quan thuế, sau đó có thể sử dụng mẫu này để phát hành biên lai điện tử.

2. Hướng dẫn trên phần mềm

Bộ hồ sơ đăng ký sử dụng biên lai điện tử với Cơ quan Thuế gồm các mẫu sau:

  • Mẫu biên lai điện tử (Lưu ý: Một số Chi cục Thuế có yêu cầu cung cấp thêm bản thể hiện biên lai chuyển đổi thành biên lai giấy)
  • Thông báo phát hành biên lai điện tử.

Bước 1: Khởi tạo mẫu biên lai

Bước 2: Lập thông báo phát hành biên lai điện tử.

Bước 3: Nộp hồ sơ thông báo phát hành biên lai.

Cập nhật 06/10/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay