Lập và thông báo phát hành biên lai

1. Sau khi Khởi tạo mẫu biên lai, chương trình hiển thị thông báo như sau, chọn \nhấn Thêm mới.

Hoặc vào mục Bàn làm việc\Nhấn Thông báo phát hành.

2. Khai báo các thông tin về thông báo phát hành biên lai:

  • Tích chọn các loại biên lai sẽ được thông báo phát hành với cơ quan thuế. Đồng thời khai báo thông tin về số lượng biên lai, ngày bắt đầu sử dụng…

Lưu ý: Có thể kiểm tra mẫu biên lai được chọn đã chính xác chưa bằng cách nhấn vào biểu tượng

3. Nhấn Lưu.
4
. Cập nhật trạng thái của Thông báo phát hành biên lai theo đúng tiến độ thực hiện thủ tục đăng ký sử dụng biên lai với cơ quan thuế. Xem hướng dẫn tại đây.

Lưu ý: Chỉ với những thông báo phát hành có trạng thái là Đã có hiệu lực, thì Kế toán mới sử dụng được các mẫu biên lai để phục vụ cho việc phát hành biên lai điện tử.

5. Để Sửa/Xóa Thông báo phát hành biên lai đã khởi tạo hoặc Tạo mới thông báo khác thực hiện như sau:

  • Vào mục Đăng ký phát hành\Thông báo phát hành HĐ.
  • Để Sửa thông báo, nhấn biểu tượng  trên thông báo muốn sửa.
  • Để Xóa thông báo, nhấn biểu tượng  trên thông báo muốn xóa.
  • Để In thông báo, nhấn biểu tượng  trên thông báo muốn in.
  • Để Tạo mới thông báo khác nhấn Thêm mới\ chọn Thông báo phát hành BL.

Lưu ý: Chỉ có thể Sửa/Xóa các Thông báo phát hành biên lai điện tử chưa có biên lai được sử dụng.

Cập nhật 31/03/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay