Quản lý danh mục biên lai phí, lệ phí

1. Vào Danh mục\ chọn Loại phí, lệ phí.

2. Chương trình hiển thị danh sách các loại phí, lệ phí, kế toán tích chọn các loại phí, lệ phí cần sử dụng theo nhu cầu của đơn vị

3. Có thể thiết lập được các thông tin sau trên danh mục phí, lệ phí:

3.1 Thiết lập hiển thị ẩn/ hiện các loại phí , lệ phí con trên danh sách loại phí, lệ phí bằng cách nhấn Thu gọn/Mở rộng.

3.2 Tìm kiếm nhanh loại phí, lệ phí bằng cách nhập các từ khóa theo tên hoặc mã loại phí, lệ phí.

3.3 Thiết lập sẵn các mức giá thu theo từng loại phí.

Hoặc thiết lập Tỷ lệ trích sử dụng khi Thêm/Sửa các loại phí, lệ phí cấp 2.

3.4 Khai báo thêm các loại phí, lệ phí cấp 3 thuộc các loại phí, lệ phí cấp 2 mà chương trình cung cấp sẵn.

      •  Tại dòng phí, lệ phí cấp 2 cần thêm mã phí, lệ phí cấp 3\nhấn Thêm mới.
      • Khai báo chi tiết thông tin mã loại phí, lệ phí cấp 3
      • Nhấn Lưu.

 

Cập nhật 10/03/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay