MeInvocie.vn

Search:
Nội dung
Display Legacy Contents

Chỉ mụcBookmarkIn ra Hướng dẫn trên MISA SME.NET 2017 Hướng dẫn trên AMIS.VN - Kế toán
Home > 2. meInvoice.vn Desktop > Quản lý hóa đơn điện tử trên phần mềm MeInvoice.vn Desktop

Quản lý hóa đơn điện tử trên phần mềm MeInvoice.vn Desktop


Kế toán có thể thực hiện quản lý hóa đơn điện tử trên phần mềm MEINVOICE theo các nghiệp vụ sau: 

Ngoài ra kế toán cũng có thể quản lý hóa đơn điện tử trên website https://meinvoice.vn. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.


Xem thêm