(Desktop) Xem báo cáo hóa đơn điện tử

1. Nội dung

Cho phép xem và in các báo cáo thống kê liên quan đến hoạt động quản lý Hóa đơn điện tử tại đơn vị, kế toán có thể xem các báo cáo sau:

STT Tên báo cáo Ý nghĩa
 1 Tình hình sử dụng hóa đơn Báo cáo chi tiết về số lượng hóa đơn mua/phát sinh; đã sử dụng, xóa bỏ, mất, hủy trong kỳ của doanh nghiệp. (Ngoài các hóa đơn điện tử chương trình tự động lấy lên báo cáo, Kế toán có thể nhập thêm thông tin về tình hình sử dụng hóa đơn giấy của Doanh nghiệp) 
 2 Bảng kê chi tiết hóa đơn Báo cáo thống kê hóa đơn đã phát hành tại đơn vị bán hàng, cung cấp cho kế toán thông tin chi tiết về các hóa đơn đã phát hành trong kỳ như: khách hàng, mặt hàng, hình thức thanh toán, loại tiền,…
3 Bảng kê hóa đơn đã sử dụng  Báo cáo thống kê thông tin chi tiết hóa đơn phát hành trong kỳ báo cáo
4 Tổng hợp giá trị hóa đơn đã sử dụng Báo cáo tổng hợp giá trị hóa đơn đã xuất theo khoảng thời gian nào đó (hàng ngày, hàng tháng, hàng quý..)
5
Thống kê số lượng hóa đơn đã phát hành  Thống kê số lượng hóa đơn đã phát hành theo khoảng thời gian nào đó (hàng ngày, hàng tháng, hàng quý..)

2. Các bước thực hiện

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

1. Vào phân hệ Báo cáo, chọn báo cáo Tình hình sử dụng hóa đơn.

2. Nhấn Thêm.

3. Chọn kỳ tính thuế.

4. Nhấn Đồng ý.

5. Chương trình sẽ tự động lấy dữ liệu lên báo cáo căn cứ vào thông báo phát hành và tình hình sử dụng hóa đơn tại doanh nghiệp.

6. Nhấn Cất.

7. Nhấn In, sau đó chọn chức năng Xuất khẩu XML để nộp báo cáo hoặc NK vào HTKK.

8. Sau khi xuất khẩu xong, thực hiện nộp báo cáo cho cơ quan thuế.

 

Bảng kê chi tiết hóa đơn
1. Vào phân hệ Báo cáo, chọn báo cáo Bảng kê chi tiết hóa đơn.
2. Nhấn Chọn tham số và khai báo khoảng thời gian cần xem báo cáo.
3. Nhấn Đồng ý.4. Chương trình sẽ tự động lấy dữ liệu lên báo cáo căn cứ vào các hóa đơn đã phát hành trong kỳ.

5. Nhấn Xuất khẩu nếu muốn lưu báo cáo về máy để lưu trữ.

Lưu ýĐơn vị có thể thiết lập thêm các trường thông tin hiển thị trên Bảng kê chi tiết hóa đơn sử dụng theo nhu cầu. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

 

Tổng hợp giá trị hóa đơn đã sử dụng

1. Vào phân hệ Báo cáo, chọn Tổng hợp giá trị hóa đơn đã sử dụng.

2. Nhấn Chọn tham số và khai báo khoảng thời gian cần xem báo cáo.

  • Không tính giá trị hóa đơn thay thế trên báo cáo:
   • Nếu tích chọn thì số liệu trên báo cáo không tính giá trị của hóa đơn thay thế.
   • Nếu không tích chọn thì số liệu trên báo cáo tính cả giá trị của hóa đơn thay thế.
  • Không tính giá trị hóa đơn điều chỉnh trên báo cáo:
   • Nếu tích chọn thì thì số liệu trên báo cáo không tính giá trị của hóa đơn điều chỉnh.
   • Nếu không tích chọn thì số liệu trên báo cáo tính cả giá trị của hóa đơn điều chỉnh.

3. Nhấn Đồng ý. Chương trình tự động tổng hợp số liệu lên báo cáo.

Bảng kê hóa đơn đã sử dụng

1. Vào phân hệ Báo cáo, chọn Bảng kê hóa đơn đã sử dụng.

2. Nhấn Chọn tham số\ thiết lập điều kiện thống kê báo cáo.

3. Không hiển thị hóa đơn xóa bỏ.

   • Nếu tích chọn thì bảng kê hóa đơn đã sử dụng không lấy lên các hóa đơn đã xóa bỏ.
   • Nếu tích chọn thì bảng kê hóa đơn đã sử dụng lây lên cả các hóa đơn đã xóa bỏ.

4. Nhấn Đồng ý.

5. Chương tự động lấy dữ liệu lên báo cáo.

6. Nhấn Xuất khẩu nếu muốn lưu báo cáo về máy để lưu trữ.

Thống kê số lượng hóa đơn đã phát hành

1. Vào phân hệ Báo cáo\ chọn Thống kê số lượng hóa đơn đã phát hành.
2. Chọn kỳ báo cáo\ nhấn Lấy dữ liệu.3. Chương trình tự động lấy dữ liệu lên báo cáo.
Cập nhật 15/01/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay