MeInvocie.vn

Search:
Nội dung
Display Legacy Contents

Chỉ mụcBookmarkIn ra Hướng dẫn trên MISA SME.NET 2017 Hướng dẫn trên AMIS.VN - Kế toán
Home > 1. meInvoice.vn Web

1. meInvoice.vn Web


1. Mô hình đáp ứng
Phần mềm MeInvoice.vn phiên bản Web phù hợp triển khai cho doanh nghiệp có nhu cầu:
  • Sử dụng riêng phần mềm để phát hành hóa đơn (Doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp mới thành lập...)
  • Kết nối phần mềm hóa đơn điện tử với các phần mềm quản trị của doanh nghiệp như: Kế toán, Bán hàng, phần mềm khác để phát hành hóa đơn.
Trong đó: "Việc lập, phát hành, lưu trữ và tra cứu hóa đơn đều được thực hiện trên nền tảng Web thông qua kết nối internet"
Lưu ý: Cần phải có đường truyền internet ổn định để thực hiện được các chức năng trên phần mềm MeInvoice.vn phiên bản Web.
3. Quy trình lập và phát hành HĐĐT

1.1. Người bán lập và phát hành HĐĐT trên MeInvoice.vn phiên bản Web.
1.2. HĐĐT được lưu trữ trên hệ thống MeInvoice Cloud.
1.3. Hệ thống MeInvoice Cloud gửi hóa đơn đến cơ quan thuế để xác thực hóa đơn.
1.4. Người bán gửi hóa đơn cho người mua trên MeInvoice.vn phiên bản Web
1.5. Người mua tra cứu hóa đơn trên trang https://meinvoice.vn
Xem thêm