6. Tính năng mới

R33.2 (Ngày phát hành 10/04/2021)

Nội dung Mô tả
Cải tiến luồng mua Đáp ứng chính sách bán vé điện tử
Trên bảng kê chi tiết hóa đơn/biên lai đã sử dụng có thể hiện tên người lập hóa đơn/biên lai Trên bảng kê chi tiết hóa đơn/biên lai đã sử dụng bổ sung thêm cột người lập hóa đơn/ biên lai sau cột Trạng thái HĐ.

R33 (Ngày phát hành 20/03/2021)

Đáp ứng phát hành và quản lý vé dịch vụ vận tải hành khách

Cải tiến thiết lập ký số ẩn Dịch vụ Chữ ký điện tử MISA

Kết nối chữ ký số HSM của nhà cung cấp Softdreams (EasyCA)

Cho phép chỉnh sửa tên loại phí, lệ phí khi lập biên lai 1 loại phí

Bổ sung thêm các mẫu hóa đơn nước A5 

Cải tiến màn hình tra cứu, đăng nhập webapp và dùng thử trên Website

Cải tiến nội dung căn cứ theo nghị định, thông tư… trên biên bản hủy, biên bản điều chỉnh

Bổ sung thông báo khi chứng thư số sắp hết hiệu lực để NSD biết và gia hạn chứng thư số

Bổ sung cột Hình thức thanh toán trên Bảng kê hóa đơn đã sử dụng

Bổ sung cảnh báo trên phần mềm để giảm thiểu sai sót của NSD, tuân thủ quy định tại NĐ 125/2020/NĐ-CP (Xóa bỏ HĐ, Lập báo cáo) 

Cập nhật tên cơ quan thuế theo thay đổi trên HTKK 4.5.3: Chi cục thuế huyện Phú Quốc thành Chi cục thuế Thành phố Phú Quốc

Cho phép các cán bộ thu phí, lệ phí ký điện tử cùng 1 lúc trong trường hợp đơn vị chỉ có 1 chứng thư số

R32 (Ngày phát hành 20/03/2021)

Đáp ứng nghiệp vụ quản lý, phát hành hóa đơn dưới hình thức vé dịch vụ (mẫu số ký hiệu theo Thông tư 39/2014/TT-BTC)

Cho phép tải hàng loạt hóa đơn tại Bảng kê hóa đơn đã sử dụng

Tự động kiểm tra trạng thái TBPH hóa đơn trên trang của TCT để hạn chế rủi ro phát hành hóa đơn không đúng quy định

Cho phép xuất khẩu báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn/biên lai ra Excel

Cải tiến luồng mua do thay đổi văn phòng phụ trách thị trường Lâm Đồng

Luồng mua: Bổ sung tổng tiền thanh toán tại bước xác nhận đơn hàng

R31(Ngày phát hành 12/01/2021)

Cải tiến khởi tạo mẫu bản thử nghiệm

Cho phép tổ chức thu phí, lệ phí lập biên bản hủy biên lai sai sót để gửi cho người nộp phí

Nhập khẩu mẫu hóa đơn đặc thù: Mẫu Bất động sản

Cho phép tổ chức thu phí, lệ phí lập biên bản điều chỉnh và biên lai điều chỉnh cho biên lai sai sót

Cho  phép tổ chức thu phí, lệ phí lập biên lai thay thế cho biên lai sai sót bị xóa bỏ

Bổ sung cảnh báo trên phần mềm để giảm thiểu sai sót của NSD, tuân thủ quy định tại nghị định 125/2020/NĐ-CP

R30 (Ngày phát hành 04/12/2020)

Kế toán muốn gửi hóa đơn nháp cho khách hàng một cách nhanh chóng

Cho phép NSD tìm kiếm hóa đơn theo trường mở rộng trên các danh sách và báo cáo

Cho phép NSD theo dõi được tổng tiền thanh toán trên bảng kê hóa đơn đã sử dụng

Cập nhật phần mềm đáp ứng chuẩn thành phần dữ liệu XML theo Quyết định 635/QĐ-TCT và Kế hoạch 19/KH-CT của cục thuế TP. Hồ Chí Minh

Cập nhật luồng xác nhận thỏa thuận sử dụng dịch vụ 

Cải tiến nội dung SMS bổ sung thêm đuôi misa.vn trên nội dung tin nhắn SMS

Khi lập hóa đơn điều chỉnh, phần mềm ghi nhớ loại điều chỉnh gần nhất để giảm bớt thao tác cho kế toán

Khi lập hóa đơn điều chỉnh từ danh sách hóa đơn, phần mềm có thể kế thừa thông tin từ hóa đơn gốc

Kế toán có thể lấy thêm trường mở rộng khi thiết lập nội dung email gửi cho khách hàng

Kế toán mong muốn trên bảng kê hóa đơn đã sử dụng hiển thị được tổng tiền thanh toán sau khi đã điều chỉnh tăng/giảm

R29 ( Ngày phát hành 05/11/2020)

Cải tiến Quyết định áp dụng hóa đơn điện tử

Chỉnh sửa nội dung Quyết định áp dụng hóa đơn điện tử sau khi xuất ra word

Quản lý danh sách Cộng tác viên (nhân viên bán hàng)

Cho phép khởi tạo mẫu biên lai điện tử in sẵn mệnh giá

Quản lý danh sách Cộng tác viên (nhân viên bán hàng)

Cập nhật tên cơ quan thuế theo thay đổi tại HTKK 4.4.5

Cải tiến chức năng Thông báo hủy hóa đơn cho phép hủy hóa đơn giữ số chưa phát hành  

Theo dõi cả loại phí cấp 2 và cấp 3 trên mẫu biên lai nhiều loại phí

R28 

Luồng mua MISA meInvoice bổ sung mua kèm MISA support

Cho phép theo dõi được cả loại phí cấp 2 và cấp 3 trên mẫu biên lai 1 loại phí

Cho phép phát hành hóa đơn cho người mua là tổ chức không có Mã số thuế

Xuất khẩu danh sách hóa đơn tra soát

Cải tiến giao diện khởi tạo mẫu

R27

Kế toán muốn một lúc có thể xóa bỏ nhiều hóa đơn sai sót

Hướng dẫn phát hành hóa đơn trên danh sách hóa đơn tra soát 

R26

Cho phép NSD phát hành/tải được số lượng lớn hóa đơn (hiện nay đang giới hạn 40 hóa đơn)

Bổ sung tính năng lọc danh sách Hóa đơn chưa thanh toán

Khi lập biên bản điều chỉnh/hủy hóa đơn, phần người đại diện tự động giãn dòng trong trường hợp tên dài

Khi ký điện tử, cho phép NSD chọn được chứng thư số cần sử dụng trong trường hợp 1 MST có nhiều CTS khác nhau

Cải tiến giao diện khởi tạo mẫu để người sử dụng có thể dễ dàng biết đến các tiện ích trên phần mềm

Bổ sung thêm cột Địa chỉ của khách hàng trên Bảng kê hóa đơn đã sử dụng

Bổ sung cột Mã khách hàng trên Bảng kê chi tiết hóa đơn đã sử dụng

Cải tiến cảnh báo khi thay đổi thông tin đơn vị

Cải tiến email gửi hóa đơn cho người mua trong trường hợp thiết lập gửi email qua Dịch vụ email của MISA

R25

Bổ sung thông tin bước Cập nhật thông tin đơn vị

Thay đổi luồng xác nhận thỏa thuận phần mềm

Trên quyết định áp dụng HĐĐT: Cho phép NSD thay đổi chức danh người ký phù hợp với đặc điểm của đơn vị

Khách hàng mong muốn khi lập và tìm kiếm hóa đơn có thể tìm nhanh khách hàng theo mã khách hàng

Kế toán muốn tăng số lượng hóa đơn hiển thị trên 1 trang để thuận tiện hơn khi tải hàng loạt hóa đơn

Cho phép khởi tạo và phát hành hóa đơn dành cho các đơn vị cung cấp nước sinh hoạt và sản xuất

Cho phép khởi tạo và phát hành hóa đơn dành cho các đơn vị cung cấp điện sinh hoạt và sản xuất

Cho phép kết nối với nhà cung cấp Viettel telecom để gửi tin nhắn SMS cho khách hàng

Cải tiến luồng mua đáp ứng trường hợp mua MISA eSign > 3 năm

Cải tiến giao diện trang người mua tra cứu

Kế toán muốn khi chọn hóa đơn xóa bỏ, số tiền hiển thị theo đúng số tiền nguyên tệ

Cập nhật tên chi cục thuế Thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương

Cập nhật và bổ sung Loại phí, lệ phí theo thay đổi tại HTKK 4.4.2

R24

Cho phép làm việc với meInvoice web bằng ngôn ngữ tiếng Anh

Bổ sung cảnh báo để đảm bảo NSD phát hành hóa đơn đúng quy định của cơ quan Thuế

Khi lập hóa đơn, cho phép thể hiện thông tin chiết khấu theo dòng

Cải tiến luồng mua do thay đổi chính sách giá bán của MEINVOICE

Cải tiến giao diện tra cứu hóa đơn theo mã khách hàng

Cải tiến đăng nhập trường hợp thiết lập bảo mật 2 lớp cho phép lưu lại thông tin theo thiết bị

Đơn vị muốn khi phát hành hóa đơn, trên mẫu hóa đơn hiển thị thêm dòng trống như mẫu đã khởi tạo

Khi lập hóa đơn một thuế suất phần mềm hạch toán làm tròn Tổng tiền thuế

Xuất khẩu danh sách hóa đơn chưa phát hành để kiểm tra tính đúng đắn của HĐ trước khi phát hành

Nhập khẩu mẫu hóa đơn đăng kiểm xe cơ giới

Cải tiến giao diện khởi tạo mẫu

R23.1

Cho phép người sử dụng trải nghiệm tính năng khởi tạo mẫu trên website

R23

Cải tiến Quyết định áp dụng HĐ đáp ứng yêu cầu kinh doanh

Kế toán mong muốn có thể xóa hoặc sửa lại biên bản thỏa thuận sau khi đã ký chữ ký số để đỡ mất thời gian lập bên ngoài

Cho phép xuất khẩu Thỏa thuận sử dụng phần mềm ra PDF

Cho phép khách hàng nhập Lý do điều chỉnh dạng nhiều dòng trên Biên bản điều chỉnh Hóa đơn

Cải tiến luồng thêm mới người dùng, nâng cấp bảo mật TK trong trường hợp cả Email và SĐT đều đã có TK MISA

Cải tiến giao diện khởi tạo mẫu.

Cải tiến tính năng xuất khẩu mẫu hóa đơn cho phép xuất khẩu đồng thời mẫu có chiết khấu và không có chiết khấu

Cải tiến kết nối chữ ký số eSign đáp ứng cơ chế xác thực 2 lớp và định danh thiết bị

R22

Cải tiến danh mục Loại tiền cho phép thiết lập đọc số tiền theo tiếng Anh đáp ứng quy định tại TT 68/2019/TT-BTC

Cho phép lập và phát hành mẫu mẫu hóa đơn hoàn vé máy bay

Cho phép quản lý hóa đơn điện tử đầu vào trên meInvoice.vn web

Cải tiến luồng đăng nhập, nâng cấp bảo mật TK… do ảnh hưởng bởi việc cải tiến luồng MISAID

Cải tiến giao diện khởi tạo mẫu thuận tiện hơn cho người dùng

Cải tiến trang dùng thử meInvoice.vn theo yêu cầu của phòng Digital Marketing

Cải tiến chức năng phân quyền cho phép NSD không có quyền phát hành HĐ có thể Xem hóa đơn, Gửi HĐ cho khách hàng

R21

Bổ sung mẫu hóa đơn bất động sản

Cho phép lập và phát hành mẫu hóa đơn bất động sản

Cho phép thiết lập các thông tin mở rộng để khai báo khi lập biên lai nhưng không hiển thị lên mẫu biên lai

Khi lập hóa đơn thay thế cho các hóa đơn phát hành từ các phần mềm tích hợp, cho phép kế thừa toàn bộ thông tin của hóa đơn gốc

Khi lập hóa đơn điều chỉnh, cho phép người sử dụng lựa chọn có kế thừa thông tin hàng hóa của hóa đơn gốc hay không

Cải tiến các nội dung cảnh báo khi đăng nhập để người sử dụng biết cách xử lý

Bổ sung mẫu hóa đơn công nghiệp chế biến, chế tạo khổ giấy A4 ngang

Cho phép theo dõi được lịch sử các hoạt động gửi SMS từ phần mềm meInvoice

Cho phép lập được hóa đơn cho tổ chức nước ngoài tiêu dùng tại Việt Nam

Khi lập hóa đơn, cho phép người sử dụng đánh dấu hóa đơn Đã thanh toán

Cho phép nhập khẩu biên lai từ excel

Cải tiến lập Quyết định áp dụng hóa đơn điện tử

R20

Chương trình cập nhật tên cơ quan thuế do hợp nhất Chi cục Thuế trực thuộc 45 Cục Thuế, thay đổi tại hỗ trợ kê khai 4.3.2

Chương trình cải tiến chức năng chọn loại hóa đơn làm việc để thuận tiện hơn cho người sử dụng

Chương trình cải tiến một số chức năng khởi tạo mẫu

Cho phép nhập khẩu thông tin mở rộng chi tiết trên hóa đơn từ excel vào phần mềm

Cho phép khai báo Fax trên thông tin đơn vị của meInvoice web

Cho phép hiển thị cảnh báo khi phát hành với những hóa đơn có chênh lệch số liệu để tránh sai sót

Cho phép kết nối chữ ký số HSM của nhà cung cấp Lotus Cyber

Chương trình cải tiến chức năng nhập khẩu từ Excel không cho phép nhập 1 hóa đơn quá 500 dòng

Cho phép cập nhật mẫu hóa đơn lên cloud khi KH sử dụng SME2017 tạo mẫu trùng với mẫu đã tồn tại trên cloud

Khi lập hóa đơn, cho phép ngầm định hình thức thanh toán theo hóa đơn lập gần nhất để giảm thời gian lập hóa đơn

R19

Bổ sung mẫu biên lai thu phí, lệ phí có thông tin số lượng, đơn giá, thành tiền

Cho phép lập và phát hành mẫu biên lai thu phí, lệ phí có thông tin số lượng, đơn giá, thành tiền

Cho phép người sử dụng có thể lập thông báo phát hành cùng lúc cho 1 mẫu số và nhiều ký hiệu hóa đơn

Bổ sung chức năng xóa bỏ biên lai bị sai sót đã gửi cho người nộp nhưng chưa kê khai nộp phí

Cho phép thiết lập được địa chỉ email gửi đích danh (To) và các địa chỉ email liên quan (Cc, Bcc) khi gửi hóa đơn cho khách

Cho phép người sử dụng theo dõi được lịch sử các hoạt động gửi Email từ phần mềm meInvoice

Cho phép người dùng có thể theo dõi trạng thái nhận hóa đơn qua email của người mua

Cho phép khai báo mức thu của từng loại phí, lệ phí

Bổ sung mẫu hóa đơn một thuế suất, nhiều chiết khấu (hiển thị Tỷ lệ CK và Tiền CK)

Cho phép nhập khẩu hóa đơn bán hàng không có thông tin chi tiết hàng hóa từ excel vào phần mềm

Cải tiến giao diện khởi tạo mẫu đáp ứng một số trường thông tin đặc thù của SME

R18

Bổ sung Bảng kê biên biên lai theo từng loại phí, lệ phí

Cho phép hiển thị thứ tự hóa đơn nhập khẩu vào phần mềm trên danh sách giống thứ tự trên file Excel

Bổ sung các mẫu hóa đơn bán hàng A5 mẫu cơ bản không có thông tin chi tiết hàng hóa

Cho phép người sử dụng chọn dạng đuôi doc hoặc docx khi xuất khẩu ra file Word

Cải tiến giao diện nhập liệu đáp ứng mẫu hóa đơn bán hàng không có thông tin chi tiết hàng hóa

Cho phép thiết lập các thông tin mở rộng để khai báo khi lập hóa đơn nhưng không hiển thị lên hóa đơn

Cho phép người sử dụng tổng hợp được giá trị biên lai trích sử dụng tại đơn vị và nộp ngân sách nhà nước theo ngày

Cải tiến danh mục các loại phí, lệ phí cho phép người sử dụng khai báo loại phí, lệ phí chi tiết và tỷ lệ trích sử dụng

Cho phép thống kê giá trị hóa đơn đã phát hành theo nhóm Hàng hóa dịch vụ

Cải tiến tích chọn “Tự động tính số lượng khi nhập Đơn giá sau thuế và Thành tiền sau thuế” để thành tiền sau thuế trên chứng từ bán hàng phải khớp với tổng tiền thanh toán để chuẩn hóa dữ liệu.

Cho phép quản lý và tìm kiếm được hóa đơn theo tên người mua trên danh sách hóa đơn

Khi khởi tạo mẫu hóa đơn cho phép khai báo được tên tiếng Anh của các thông tin mở rộng

Cải tiến tách riêng màn hình làm việc của Hóa đơn/Phiếu xuất kho và Biên lai.

Cho phép người dùng đăng nhập vào meInvoice bằng tài khoản MISA để thực hiện xác thực email

Cải tiến màn hình bắt đầu làm việc để thuận tiện cho người sử dụng thiết lập thông tin ban đầu một cách nhanh chóng.

R17

Bổ sung thông tin trường mở rộng chung trên Bảng kê hóa đơn đã sử dụng

Cho phép ẩn hiện mục 7 trên Thông báo phát hành hóa đơn khi in/xuất khẩu thông báo

Cập nhật địa bàn hành chính huyện Kinh Môn thành thị xã Kinh môn theo thay đổi tại HTKK 4.2.4, 4.2.5

Cải tiến Bảng kê hóa đơn đã sử dụng đáp ứng khách hàng thuộc lĩnh vực Đăng kiểm xe cơ giới

Cải tiến nội dung Quyết định áp dụng HĐĐT bổ sung thêm các thông tin theo yêu cầu của cơ quan Thuế

Cho phép người dùng thiết lập tài khoản MISA bảo mật 2 lớp đăng nhập vào MeInvoice

Cải tiến cách thức nâng cấp bảo mật tài khoản MISA

R16.1

Cho phép thiết lập kết nối với máy chủ ký số của MISA để phát hành hóa đơn điện tử

Bổ sung mua phần mềm meInvoice kèm chữ ký số MISA eSign

R16

Cải tiến giao diện khởi tạo mẫu để thuận tiện hơn cho người sử dụng

R15

Cải tiến Bảng kê hóa đơn đã sử dụng cho phép người sử dụng theo dõi được số lần chuyển đổi hóa đơn giấy

Cải tiến chức năng lấy dữ liệu khách hàng dựa vào MST theo trang http://tracuunnt.gdt.gov.vn

R14

Cho phép khi nhập khẩu hóa đơn có thể nhập khẩu được các thông tin bổ sung

Cải tiến cách lấy số liệu Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn trong trường hợp ngày xóa bỏ hóa đơn khác kỳ với ngày hóa đơn

Cho phép người sử dụng tải được bộ hồ sơ thông báo phát hành biên lai

Cho phép người sử dụng khi mua thêm hóa đơn, có thể chỉnh sửa được thông tin người liên hệ và nhận thông báo từ MISA theo thông tin liên hệ mới

Cho phép thực hiện chức năng Chuyển thành hóa đơn giấy trên Bảng kê hóa đơn đã sử dụng

R13

Cho phép đơn vị tổ chức thu phí, lệ phí quản lý danh mục các loại phí, lệ phí

Bổ sung thêm các gói hóa đơn điện tử khi mua tài nguyên mới

Cho phép khởi tạo mẫu biên lai điện tử theo thông tư 303/2016/TT-BTC

Cho phép lập thông báo phát hành biên lai điện tử theo thông tư 303/2016/TT-BTC

Cho phép người dùng lập thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành biên lai theo thông tư 303/2016/TT-BTC

Cho phép lập và phát hành biên lai điện tử theo thông tư 303/2016/TT-BTC

Cho phép lập thông báo hủy biên lai theo thông tư 303/2016/TT-BTC

Cho phép đơn vị tổ chức thu phí, lệ phí quản lý tình hình sử dụng biên lai theo quy định tại thông tư 303/2016/TT-BTC

Cập nhật tên cơ quan thuế của các Chi cục Thuế hợp nhất theo Công văn 3669/TCT-CNTT, Công văn 3968/TCT-CNTT

Cập nhật tên Chi cục thuế huyện Mỹ Hào thành Chi cục thuế Thị xã Mỹ Hào (Hưng Yên) để thực hiện lập các báo cáo gửi cơ quan thuế 1 cách chính xác nhất

R12

Cho phép kế toán lập hóa đơn bán hàng/phiếu xuất kho theo loại tiền ngoại tệ

Cho phép hiển thị nhiều số tài khoản ngân hàng của người bán trên hóa đơn

Cho phép thiết lập định dạng số cho đơn giá, số tiền theo ngoại tệ và cách đọc số tiền bằng chữ

Cho phép kế toán nhập khẩu danh mục khách hàng mà không cần nhập Mã số thuế đối với loại khách hàng là cá nhân.

Bổ sung chức năng tra cứu tình trạng hoạt động của người mua khi lập hóa đơn để đảm bảo tính hiệu lực của hóa đơn.

Cho phép NSD xuất khẩu bảng kê chi tiết hóa đơn bao gồm cả thông tin ngoại tệ nếu có.

Cho phép NSD xuất được bảng kê hóa đơn đã sử dụng có cột mã tra cứu để gửi cho khách hàng.

Bổ sung mẫu hóa đơn bán hàng dành các tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan

Kế toán có thể sửa lại được tiền thuế khi lập hóa đơn điện tử trên meInvoice web để phát hành hóa đơn khớp với biên bản thanh lý

Hướng dẫn kế toán khi phát hành hóa đơn không được do chưa có Thông báo phát hành hóa đơn nào đã có hiệu lực

R11

Cho phép Kế toán theo dõi được Hạn thanh toán trên từng hóa đơn để nhắc nhở khách hàng công nợ đúng hạn

Cho phép Kế toán sử dụng các sản phẩm của MISA thì chỉ cần sử dụng 1 tài khoản là có thể đăng nhập được vào tất cả các phần mềm

Cho phép kết nối với nhà cung cấp South telecom để gửi tin nhắn SMS cho khách hàng

Đổi tên Chi cục thuế Thị xã Long Khánh thành Chi cục thuế Thành phố Long Khánh theo thay đổi tại HTKK 4.2.1

R10

Bổ sung chức năng xóa hàng loạt hóa đơn chưa được phát hành trên danh sách hóa đơn

Cho phép thiết lập trường mở rộng trên giao diện lập hóa đơn để hiển thị được các thông tin đặc thù (Số vận đơn, người vận chuyển, phương tiện vận chuyển,…)

Cho phép lọc báo cáo bảng kê hóa đơn đã sử dụng theo Người lập hóa đơn để phục vụ mục đích kiểm tra đối chiếu với phần mềm khác có tích hợp tính năng phát hành hóa đơn điện tử của meInvoice

Cho phép lập được hóa đơn thay thế cho hóa đơn giấy

Cho phép lập được hóa đơn điều chỉnh cho hóa đơn giấy

Cập nhật tên cơ quan thuế của các Chi cục Thuế hợp nhất theo Công văn 5296/TCT-CNTT, bản Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.2.0

R9

Bổ sung bộ cài dành cho mô hình nhiều người sử dụng

NSD muốn trên Bảng kê hóa đơn đã sử dụng có tính năng gửi hóa đơn cho KH để có thể gửi được các HĐ không được phát hành trên meInvoice

Trên báo cáo Bảng kê hóa đơn đã sử dụng cho phép NSD lọc hóa đơn theo Mẫu số – Ký hiệu hóa đơn

NSD muốn trên bảng kê hóa đơn đã sử dụng thể lọc loại bỏ được các hóa đơn đã bị xóa bỏ trên báo cáo để việc đối chiếu số liệu hóa đơn với các phần mềm khác được chính xác

NSD muốn trên bảng kê hóa đơn đã sử dụng có thêm thông tin Người mua hàng để có thể lọc được HĐ theo người mua hàng do trên HĐ chỉ có thông tin người mua hàng mà không có thông tin Tên đơn vị mua hàng

NSD muốn trên bảng kê hóa đơn đã sử dụng có thể thiết lập ẩn hiện một số cột thông tin không cần thiết để báo cáo được ngắn gọn và chú ý được đúng vào thông tin cần đối chiếu

Bổ sung thêm các mẫu hóa đơn có thông tin số máy, số khung để đáp ứng cho đối tượng hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh xe

Bổ sung thêm các mẫu hóa đơn có thông tin Số lô, Hạn sử dụng để đáp ứng cho đối tượng hoạt động trong lĩnh vực bán thuốc

NSD muốn khi nhập khẩu hóa đơn có thể nhập khẩu được các thông tin Số máy, Số khung và Số lô, hạn sử dụng vào phần mềm để tiết kiệm thời gian nhập liệu

Bổ sung chức năng phân quyền người dùng theo chức năng (Thêm, Sửa, Xóa…) và phân quyền theo mẫu hóa đơn

NSD muốn xuất khẩu dữ liệu hóa đơn đã sử dụng chi tiết theo từng hàng hóa để phục vụ nhu cầu đối chiếu hàng hóa chi thttp://Bổ sung chức năng phân quyền người dùng theo chức năng (Thêm, Sửa, Xóa…) và phân quyền theo mẫu hóa đơniết với các phòng ban, bộ phận chuyên môn

R8

NSD muốn đối với các hóa đơn có từ 2 trang trở lên có thêm thông tin có ghi chú bằng tiếng Việt không dấu “tiep theo trang truoc – trang X/Y” để đáp ứng đúng quy định của cơ quan thuế

Cập nhật tên cơ quan thuế của các Chi cục Thuế hợp nhất theo Công văn 2335/TCT-CNTT ngày 07/06/2019 để hỗ trợ kê khai nộp tờ khai, thông báo, báo cáo thuế kịp thời

Khi lập hóa đơn, tự động tính thành tiền sau thuế khi nhập đơn giá sau thuế để không mất thời gian tính toán số liệu (đáp ứng cho khách hàng lĩnh vực nhà sách)

Bổ sung các mẫu hóa đơn A5

Cho phép người mua thanh toán trực tuyến khi tra cứu hóa đơn phát hành từ meInvoice

Thông báo hủy hóa đơn bổ sung thêm ngày giờ lập biên bản hủy tách biệt với ngày lập thông báo hủy để dữ liệu đồng bộ từ SME, meInvoice Desktop đẩy lên meInvoice web thể hiện được đúng thông tin

NSD muốn xuất khẩu Quyết định áp dụng hóa đơn điện tử, Thông báo phát hành hóa đơn ra định dạng word để có thể tùy chỉnh cho phù hợp trước khi nộp cho Cơ quan Thuế

R7

Bổ sung các mẫu hóa đơn đáp ứng cho các lĩnh vực, ngành nghề khác nhau

NSD mong muốn trên hóa đơn có QR code để có thể đọc và xem nhanh hóa đơn các thông tin trên hóa đơn và thanh toán hóa đơn

NSD mong muốn sau khi lập xong bộ hồ sơ đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử với cơ quan thuế trên phần mềm, có thể tải nhanh cả bộ hồ sơ để nộp cho cơ quan thuế

Kế toán muốn bổ sung thêm tính năng hiển thị mật khẩu trên giao diện đăng nhập để có thể tự kiểm tra ngay khi sai mật khẩu

NSD muốn có thể lập được hóa đơn điều chỉnh/biên bản điều chỉnh cho hóa đơn không được lập và phát hành trên meInvoice.vn Web

R6.1

Bổ sung các mẫu hóa đơn đáp ứng cho các lĩnh vực, ngành nghề khác nhau

Kế toán muốn bỏ trống được Tên đơn vị khi lập hóa đơn điện tử trên bản ME web để phát hành hóa đơn điện tử cho các KH là cá nhân

R6

Cải tiến luồng mua trên app meInvoice giúp KH có tài khoản meInvoice nhưng chưa có tài nguyên nào (kể cả tài nguyên cấp tạm) khi thực hiện mua mới tài nguyên có thể nhập được mã giới thiệu/giảm giá

R5

Cho phép người mua hàng ký điện tử vào hóa đơn theo đúng quy định về hóa đơn điện tử

Kế toán muốn thiết lập được định dạng số chữ số thập phân của đơn giá, thành tiền để các giá trị tính trên hóa đơn được chính xác

Cải tiến chức năng nhập khẩu để kế toán có thể nhập khẩu dữ liệu một cách nhanh chóng

Cải tiến giao diện lập Quyết định áp dụng HĐ điện tử và Thông báo phát hành HĐ điện tử để kế toán có thể xem được mẫu hóa đơn

Kế toán muốn gửi được thông tin hóa đơn cho khách hàng qua tin nhắn SMS để khách hàng có thể kiểm tra được hóa đơn kịp thời

Cho phép khách hàng chỉ cần nhập số điện thoại đã đăng ký dùng thử để vào trang demo.meinvoice.vn

Cải tiến giao diện khởi tạo mẫu hóa đơn cho phép kế toán thay đổi được hình nền mặc định mà phần mềm đang hỗ trợ

R4

Thông báo điều chỉnh thông tin hóa đơn đã thông báo phát hành

Cho phép NSD lập nhiều PXK kiêm vận chuyển nội bộ, PXK hàng gửi bán đại lý bằng cách nhập khẩu tệp dữ liệu từ excel vào phần mềm

Cải tiến giao diện lập hóa đơn giúp người dùng thuận tiện thao tác khi nhập liệu

Các đơn vị vận tải, đại lý vé máy bay mong muốn có thể lập, phát hành và quản lý các hóa đơn theo đặc thù của đơn vị

NSD mong muốn khi lập hóa đơn có thể thêm nhanh khách hàng, hàng hóa vào danh mục để tiết kiệm thời gian thao tác

Kế toán muốn trên hóa đơn điện tử phát hành từ MeInvoice bản độc lập thể hiện được 1 dòng hàng chỉ có tên hàng, không có STT, số lượng, đơn giá, thành tiền để phát hành được các hóa đơn theo nhu cầu của đơn vị

Kế toán muốn xuất khẩu được file Thông báo kết quả hủy hóa đơn dưới dạng xml để nộp cho cơ quan thuế

Trên Báo cáo Bảng kê hóa đơn sử dụng, Kế toán muốn tìm kiếm được hóa đơn cần kiểm tra đối chiếu bằng số hóa đơn để giảm thiểu thời gian tìm kiếm

R3

Cho phép lập phiếu xuất kho kiêm vận chuyển hàng hóa nội bộ

Cho phép lập phiếu xuất kho gửi bán hàng đại lý

NSD mong muốn có thể nhân bản được hóa đơn đã lập để tiết kiệm thời gian nhập liệu

Kế toán mong muốn theo dõi được đơn giá sau thuế, thành tiền sau thuế khi lập hóa đơn để tiết kiệm thời gian thao tác và không bị chênh lệch số liệu khi tính toán

Kế toán muốn đổi tên Chi cục thuế Thị xã Cao Bằng thành Chi cục thuế Thành phố Cao Bằng để thực hiện lập các báo cáo và tờ khai thuế 1 cách chính xác nhất

Trên giao diện khởi tạo mẫu hóa đơn bổ sung thêm thông tin Tên mẫu hóa đơn để NSD có thể phân biệt được các mẫu đã khởi tạo

R2.1

NSD mong muốn lập hóa đơn có nhiều thuế suất, và tính chiết khấu cho từng mặt hàng trên hóa đơn trong trường hợp đơn vị có các mặt hàng có thuế suất khác nhau, mỗi mặt hàng có tỷ lệ chiết khấu khác nhau

Cho phép người sử dụng thiết lập nội dung email gửi khách hàng dựa trên tệp dữ liệu sẵn có của đơn vị

R2

Khi hóa đơn đã được gửi cho người mua và chưa được kê khai thuế có xảy ra sai sót, NSD mong muốn lập biên bản thỏa thuận với người mua về việc hủy hóa đơn điện tử có xảy ra sai sót đó

Khi hóa đơn đã được gửi cho người mua và đã kê khai thuế có xảy ra sai sót , NSD mong muốn lập biên bản thỏa thuận với người mua về việc điều chỉnh hóa đơn điện tử có xảy ra sai sót đó

Cho phép đổi mật khẩu người dùng

NSD mong muốn tại bàn làm việc có thể thiết lập hiển thị các đồ thị, thực hiện thêm nhanh được hóa đơn và xem được hướng dẫn kết nối đến các sản phẩm khác

Thiết lập nội dung email gửi hóa đơn theo yêu cầu của từng khách hàng

Hủy hóa đơn đã thông báo phát hành nhưng không tiếp tục sử dụng

Kế toán mong muốn xuất được hóa đơn có số lớn hơn thì ngày cũng phải lớn hơn hoặc bằng so với các hóa đơn chưa bị xóa bỏ nhằm đảm bảo xuất hóa đơn đúng ngày giao hàng và theo yêu cầu của khách hàng

Cập nhật 12/04/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay