1. Trang chủ
 2. 5. Khác
 3. R30 Web
 4. Tìm kiếm hóa đơn theo trường mở rộng

Tìm kiếm hóa đơn theo trường mở rộng

1. Nội dung

Cho phép NSD tìm kiếm hóa đơn theo trường mở rộng trên các danh sách và báo cáo.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R30 Web: Chương trình chưa cho phép tìm kiếm hóa đơn theo trường mở rộng.

Từ phiên bản R30 Web (phát hành ngày 04/12/2020) trở đi: Chương trình cho phép tìm kiếm hóa đơn theo trường mở rộng đã thiết lập trên mẫu hóa đơn.

Lưu ý:

   • Đáp ứng tính năng này trên danh sách hóa đơn/phiếu xuất kho/biên lai.
   • Chưa đáp ứng trên báo cáo của biên lai.

1. Thiết lập trường mở rộng chung khi khởi tạo mẫu hóa đơn.

hoặc thiết lập trường mở rộng khi lập hóa đơn.

Lưu ý: Trường mở rộng thiết lập khi lập hóa đơn (đáp ứng nhu cầu quản lý của đơn vị) sẽ không hiển thị trên hóa đơn.

2. Trên danh sách hóa đơn, báo cáo, thiết lập điều kiện tìm kiếm theo trường mở rộng đã thiết lập.

 • Trên danh sách hóa đơn.

 • Trên báo cáo gồm: Bảng kê hóa đơn đã sử dụng và bảng kê chi tiết hóa đơn đã sử dụng.

Lưu ý:

   • Chương trình chưa đáp ứng tính năng tìm kiếm hóa đơn theo trường mở rộng trên danh sách xử lý hóa đơn.
   • Chương trình chỉ đáp ứng tính năng tìm kiếm hóa đơn theo trường mở rộng chung trên thông tin hóa đơn (không đáp ứng trên thông tin chi tiết hàng hóa)
   • Chỉ tìm kiếm hóa đơn theo trường mở rộng hoặc tìm kiếm theo các thông tin chương trình đang mặc định sẵn: Số hóa đơn, Mã số thuế khách hàng, Tên khách hàng, Người mua hàng.
Cập nhật 03/03/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay