1. Trang chủ
  2. 5. Khác
  3. R30 Web
  4. Trên bảng kê hóa đơn đã sử dụng hiển thị được tổng tiền thanh toán sau khi đã điều chỉnh tăng/giảm

Trên bảng kê hóa đơn đã sử dụng hiển thị được tổng tiền thanh toán sau khi đã điều chỉnh tăng/giảm

1. Nội dung

Trên bảng kê hóa đơn đã sử dụng hiển thị được tổng tiền thanh toán sau khi đã điều chỉnh tăng/giảm.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R30 Web:

  • Trên Bảng kê hóa đơn đã sử dụng chỉ hiển thị trạng thái hóa đơn là hóa đơn điều chỉnh, không có thông tin tăng hay giảm.
  • Trên file xuất khẩu chi tiết hóa đơn trên danh sách hóa đơn có hiển thị Tổng cộng= Giá trị tất cả các hóa đơn phát hành trong kỳ, không tính điều chỉnh tăng hay giảm => khác với Tổng doanh thu đã hạch toán trên phần mềm kế toán.
  • Để điều chỉnh doanh thu đúng theo thực tế, Tổng tiền trên file excel kế toán trừ đi giá trị điều chỉnh giảm và cộng thêm giá trị điều chỉnh tăng. Nhưng trên file excel chỉ hiển thị trạng thái hóa đơn chung là Hóa đơn điều chỉnh, phải vào từng hóa đơn để biết hóa đơn nào điều chỉnh tăng, hóa đơn nào điều chỉnh giảm=> Tốn thời gian, bất tiện.

Từ phiên bản R30 Web (phát hành ngày 04/12/2020) trở đi: Chương trình sẽ cải tiến:

  • Trên Bảng kê hóa đơn đã sử dụng sẽ hiển thị cụ thể trạng thái điều chỉnh (tăng/giảm/điều chỉnh thông tin) của hóa đơn điều chỉnh.

  • Tổng tiền thanh toán trên bảng kê hóa đơn đã sử dụng = Tổng tiền trên các hóa đơn (không tính hóa đơn điều chỉnh giảm) – Tổng tiền thanh toán trên hóa đơn điều chỉnh giảm.
  • Khi người mua tra cứu hóa đơn theo email/số điện thoại, cột Trạng thái hóa đơn sẽ hiển thị cụ thể trạng thái điều chỉnh (tăng/giảm/điều chỉnh thông tin)

Lưu ý: Tính năng chưa đáp ứng với các hóa đơn phát hành trước ngày 04/12/2020.

 

Cập nhật 03/03/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay