1. Trang chủ
  2. 5. Khác
  3. R30 Web
  4. Khi lập hóa đơn điều chỉnh, phần mềm ghi nhớ loại điều chỉnh gần nhất

Khi lập hóa đơn điều chỉnh, phần mềm ghi nhớ loại điều chỉnh gần nhất

1. Nội dung

Khi lập hóa đơn điều chỉnh, phần mềm ghi nhớ loại điều chỉnh gần nhất để giảm bớt thao tác cho kế toán.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R30 Web: Khi lập hóa đơn điều chỉnh, phần mềm đang mặc định là hóa đơn điều chỉnh tăng.

Từ phiên bản R30 Web trở đi (Phát hành ngày 04/12/2020): Chương trình sẽ cải tiến:

  • Khi lập hóa đơn điều chỉnh lần đầu tiên hoặc khi xóa hết dữ liệu cache trên trình duyệt/sử dụng trình duyệt mới, chương trình tự động chọn loại hóa đơn điều chỉnh là Điều chỉnh tăng.
  • Khi lập hóa đơn điều chỉnh từ lần thứ 2 trở đi chương trình tự động chọn loại hóa đơn điều chỉnh theo loại hóa đơn điều chỉnh gần nhất.
Cập nhật 03/03/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay