1. Trang chủ
 2. Cho phép lập được hóa đơn cho tổ chức nước ngoài tiêu dùng tại Việt Nam

Cho phép lập được hóa đơn cho tổ chức nước ngoài tiêu dùng tại Việt Nam

 1. Mục đích:
  Cho phép lập được hóa đơn cho tổ chức nước ngoài tiêu dùng tại Việt Nam.
 2. Chi tiết thay đổi:
  Từ phiên bản R21: Cho phép lập được hóa đơn cho tổ chức nước ngoài tiêu dùng tại Việt Nam

Chi tiết thay đổi:

 1. Vào Hệ thống/Tùy chọn, bổ sung thêm tùy chọn Cảnh báo khi nhập mã số thuế không hợp lệ
 2. Khi vào Hóa đơn bán hàng, Thêm mới hóa đơn bán hàng, chương trình sẽ cảnh báo phần mã số thuế khi Lưu hóa đơn theo Tùy chọn trên như sau:
  • Tùy chọn Cảnh báo khi nhập mã số thuế không hợp lệ chọn Không cảnh báo thì khi lập hóa đơn nhập mã số thuế không hợp lệ chương trình vẫn cho phép Lưu hóa đơn.
  • Tùy chọn Cảnh báo khi nhập mã số thuế không hợp lệ chọn Cảnh báo thì khi lập hóa đơn nhập mã số thuế không hợp lệ chương trình sẽ cảnh báo và cho phép Lưu hóa đơn.
  • Tùy chọn Cảnh báo khi nhập mã số thuế không hợp lệ chọn Cảnh báo và không cho lưu thì khi lập hóa đơn nhập mã số thuế không hợp lệ chương trình sẽ cảnh báo và không cho phép Lưu hóa đơn.
Cập nhật 24/04/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay