1. Trang chủ
  2. Luồng mua: Bổ sung thêm Số tiền phải thanh toán trong bước Xác nhận đặt hàng

Luồng mua: Bổ sung thêm Số tiền phải thanh toán trong bước Xác nhận đặt hàng

1. Nội dung

Bổ sung thêm Số tiền phải thanh toán trong bước Xác nhận đặt hàng.
2. Chi tiết thay đổi
Trước phiên bản R33 Web: Trường hợp đơn hàng đặt mua meInvoice thanh toán qua chuyển khoản, trên màn hình xác nhận đặt hàng thành công không hiển thị Số tiền phải thanh toán. Một số khách hàng lại không nhận được email xác nhận đơn hàng do các lý do như: email vào hòm spam, người thanh toán không dùng email đăng ký đặt hàng… nên không biết phải thanh toán bao nhiêu.
Từ phiên bản R33 Web (phát hành ngày 20/03/2021) trở đi: Trường hợp đơn hàng đặt mua meInvoice thanh toán qua chuyển khoản, tại bước thông báo đặt hàng thành công bổ sung thêm thông tin Tổng tiền thanh toán.
Xem hướng dẫn thanh toán đơn hàng băng phương thức chuyển khoản tại đây.
Cập nhật 20/03/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay