1. Trang chủ
 2. Bổ sung mẫu hóa đơn một thuế suất, nhiều chiết khấu (hiển thị Tỷ lệ CK và Tiền CK)

Bổ sung mẫu hóa đơn một thuế suất, nhiều chiết khấu (hiển thị Tỷ lệ CK và Tiền CK)

 1. Mục đích
  Chương trình bổ sung mẫu hóa đơn một thuế suất, nhiều chiết khấu (hiển thị Tỷ lệ CK và Tiền CK) giúp người sử dụng có thêm lựa chọn khi khởi tạo mẫu hóa đơn.
 2. Chi tiết thay đổi
  Từ phiên bản R19: Chương trình bổ sung mẫu hóa đơn một thuế suất, nhiều chiết khấu (hiển thị Tỷ lệ CK và Tiền CK).

Chi tiết thay đổi:

  1. Vào Đăng ký phát hành/Mẫu hóa đơn, chọn Thêm mới, chọn tham số như hình, chương trình bổ sung mẫu hóa đơn GTGT một thuế, nhiều chiết khấu (vị trí thứ 5, 6 từ trên xuống dưới, trái sang phải)
  2. Sau khi khởi tạo mẫu chương trình hiển thị các mẫu thêm mới như sau:
  3.  Mẫu hóa đơn một thuế suất, nhiều chiết khấu (hiển thị Tỷ lệ CK và Tiền CK)song ngữ
Cập nhật 25/04/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay